• Domov
  • Novice
  • Sestanek delovne skupine za certifikat Branju prijazna občina

V torek, 29.11.2016 je potekal sestanek delovne skupine za oblikovanje podlag za »certifikat Branju prijazna občina«, kateremu se je priključila tudi Skupnost občin Slovenije. Sestanek je bil namenjen potrditvi predhodno pisno usklajevanjih predlogov za vzpostavitev meril in kriterijev za doseganje tega naziva in uskladitvi časovnega načrta projekta, ki bo objavljen predvidoma v mesecu februarju.

Glavni cilji projekta, ki povezuje knjižnice in lokalne skupnosti, pa tudi druge vzgojno izobraževalne in kulturne ustanove na lokalni ravni, so dvig zavesti o pomenu branja, spodbuda promocije branja in načrten razvoj bralne kulture na lokalnem nivoju, izvedba projektov bralne kulture, ki spodbujajo branje različnih ciljnih skupin na lokalni ravni ter oblikujejo vseživljenjske bralne navade, izvedba kakovostnih, prepoznavnih in inovativnih literarnih prireditev in festivalov z lokalnim ali regionalnim dosegom in spodbujanje in koordiniranje programov in projektov promocije ustvarjalcev, branja in knjige. V Skupnosti občin Slovenije smo se odložili priključiti projektu, tudi zaradi podatkov iz leta 2014, ki kažejo da sta bralna pismenost in bralna kultura povezani s socialnim in ekonomskim uspehom posameznika in posledično celotne družbe, ter podatkov, da obstaja precejšna razlika v bralni aktivnosti na vzhodu in zahodu države, ki bi jo veljalo odpraviti.

< Vse aktualne novice