• Domov
  • Novice
  • Sestanek Delovne skupine za nižanje stroškov občinam

V ponedeljek, 20 maja 2019 smo se članice in člani vladne delovne skupine za nižanje stroškov sestali s predstavnicami in predstavniki ministrstva za finance in javno upravo. Pregledali smo predloge v zvezi s financiranjem občin. Po več letih opozoril in zahtev je ministrstvo za javno upravo prepoznalo obseg in razsežnost izzivov, s katerimi se srečujejo občine z romsko skupnostjo. Tako je bil oblikovan dogovor, da se tem občinam zagotovijo dodatna sredstva v smislu dodatka k primerni porabi. Sredstva bodo namenska in namenjena reševanju bivanjske problematike romske skupnosti v občinah.

V nadaljevanju smo razpravljali tudi o možnostih sprememb na področju zadolževanja občin /izvzem finančnih mehanizmom pri EU projektih iz obsega zadolževanja, izvzem zadolževanja, ki se lahko pokriva skozi ceno storitve in ali dvig višine zadolževanja, predlog je 10%/ ter vprašanjih povezanih s poenostavitvami pri transferjih občin iz 21. in 23. člena. Ker si nismo bili enotni, bo ministrstvo za finance še dodatno preverilo možnosti za spremembe.

< Vse aktualne novice