• Domov
  • Novice
  • Sestanek delovnih teles SOS, ZOS in ZMOS glede sistemskih priporočil za ureditev sistema NUSZ

Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije so v sredo, 24.8.2016, organizirala skupno sejo delovnih skupin, komisij in odborov SOS, ZOS in ZMOS z namenom oblikovanja skupnega stališča v zvezi s predlogi sistemskih priporočil za ureditev sistema nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Seje se je udeležil tudi predstavnik Ministrstva za finance, Jože Novak.

Jože Novak je uvodoma povedal, da je namen sistemskih priporočil ureditev sistema za NUSZ za leti 2017 in 2018. Povedal, je da je namen priporočil odprava anomalij ter pravno spornih situacij predvsem glede Odlokov o odmeri NUSZ.

Glede na to, da imajo občine čas za spremembe Odlokov do konca leta 2016 za odmero v letu 2017, so predstavniki občin opozorili na nujnost urgentnega odziva ministrstva pri pripravi priporočil, da bodo občine lahko ukrepale pravočasno.

Občine so posebej izpostavile, da je potrebno urediti dejstvo, da občine v postopkih pred sodišči v zvezi z odločbami o odmeri NUSZ niso stranke v postopkih in so odvisne od ravnanja finančne uprave RS, prav tako pa je občinam potrebno zagotoviti dostop do podatkov o neplačnikih NUSZ. Opozorili so na problematiko neberljivosti oziroma nejasnosti odločb, saj stranke ne morejo razbrati podatkov ter slabo programsko opremo FURS-a in nujnost posodobitve. Prav tako so se strinjali, da ne podpirajo nekritičnega prevzemanja podatkov iz registra nepremičnin (REN), saj niso popolni, prihaja do odstopanj, nekatere občine pa imajo tudi bolj ažurne podatke kot so v REN.

Glede (ne)sorazmernosti NUSZ so povedali, da občine z razlogom različno določajo NUSZ, saj poznajo lokalno okolje, občine pa so po Sloveniji tudi sicer zelo različne. Posebej so poudarili, da NUSZ ne smemo enačiti z davkom na nepremičnine, saj gre za dve povsem različni zadevi, pri NUSZju gre za specifiko, davek na nepremičnine pa bi moral biti “nevtralen”.

Glede predloga Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1), ki bo v obravnavi do 30.9.2016, je bilo napovedano, da bo v sredo, 14.9.2016, izveden tudi posvet za predstavitev predloga zakona, sprejem zakona pa napovedujejo okoli novega leta.

Prav tako je predstavnik ministrstva povedal, da bi naj bil osnutek Zakona o davku na nepremičnine (ZDavNepr) pripravljen že letos ter poslan občinam pred obravnavo na Vladi.

V sredo 31.8.2016 bo potekal tudi usklajevalni sestanek na Ministrstvu za okolje in prostor s predstavniki vseh treh združenj, MOP, MF, MJU in GURS, na katerem bo tudi predstavljeno na sestanku usklajeno skupno stališče združenj.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice