Na Ministrstvu za javno upravo je pri ministru Borisu Koprivnikarju 24. marca potekal sestanek podpisnikov Izjave o vzpostavitvi digitalne koalicije, katerega so se udeležili predstavniki podpisnikov Izjave o vzpostavitvi koalicije – digitalna.si, in sicer poleg predstavnikov države (vodstvo ministrstva MJU in DID ):

 • predstavnika GZS, g. Igor Zorko in g. Goran Novković
 • predstavnik KOsRIS, g. Jadran Lenarčič
 • predstavnika SOS, g. Marjan Kardinar in ga. Saša Kek
 • predstavnik NVO, g. Simon Delakorda in
 • za glasnika digitalnih tehnologij predstavnik g. Mitja Jermol.

Na sestanku je bilo sprejeto strinjanje, da je koalicija – digitalna.si forum za sodelovanje o temeljnih smereh razvoja oz. platforma za sodelovanje na področju digitalizacije, ki bo glede izzivov, ki se tičejo vseh družbenih skupin, pripravila prioritetna izhodišča za vzpostavitev celovitega razvojnega okolja in izdelala skupna priporočila za spremembe na vseh družbenih področjih, da bi zagotovili priložnosti za nove in inovativne rešitve za razvoj s povezovanjem in izmenjavo informacij. To izhodišče zasleduje tudi  koncept organizacije  koalicije – digitalna.si in njenih organov; je forum enakopravnih partnerjev (ne sprejema politik niti partnerji ne nalagajo nalog eden drugemu), sodelujejo na področju, ki se tiče vseh (skupne teme), organ upravljanja naj zagotavlja, da bo to sodelovanje teklo (ne odloča o usmeritvah, ampak zagotavlja, da do neke usmeritve dejansko pride)…

Na sestanku je bilo dogovorjeno, da:

 • ZIT/GZS do foruma koalicije – digitalna.si skrbi za spletno stran in je kontaktna točka za koordinacijo za izvedbo prvega foruma koalicije
 • predstavniki vseh podpisnikov širijo vest o koaliciji digitalna.si in o forumu, ki bo organiziran predvidoma prvi teden v juniju (5-9 junij) – rezervni datum foruma je oktober ob dogodku Feel the Future
 • na forumu koalicije – digitalna.si bo imenovan upravni odbor in  programske usmeritve koalicije.

Povabilo občinam k sodelovanju

Digitalizacija vseh področij družbenega življenja zahteva sodelovanje, zato Skupnost občin Slovenije vabi vse občine k podpori in sodelovanju v Slovenski digitalni koaliciji – digitalna.si, s katero želimo okrepiti in pospešiti razvoj digitalne družbe in s tem v največji mogoči meri izkoristiti priložnosti, ki jih omogočajo digitalne tehnologije.

Podporniki bodo zaprošeni, da:

 • sodelujejo pri vsebinskih razpravah,
 • sodelujejo v specializiranih delovnih skupinah ali pa
 • da samo podpirajo digitalno preoblikovanje Slovenije

in se tako aktivno vključujejo v usmerjanje digitalnega preoblikovanja Slovenije.

Podporo koaliciji in interes za sodelovanje lahko podate z izpolnitvijo Izjave za podporo Slovenski digitalni koaliciji – digitalna.si na spletni strani koalicije (www.digitalna.si; v zavihku podporniki), na kateri so predstavljeni tudi poslanstvo, cilji, prednostna priporočila ukrepanja in okvirni načrt delovanja Slovenske digitalne koalicije – digitalna.si.

Vsem deležnikom, ki so že izrazili podporo koaliciji in vsem, ki bodo z Izjavo za podporo Slovenski digitalni koaliciji – digitalna.si to še storili, bodo posredovana nadaljnja  organizacijska obvestila in povabilo k udeležbi na prvem letnem forumu Slovenske digitalne koalicije – digitalna.si, ki bo namenjen razpravi o prednostnih področjih ukrepanja ter določitvi operativnih ciljev koalicije.

< Vse aktualne novice