• Domov
  • Novice
  • Sestanek glede osnutka pravilnika o določitvi podprogramov za ugotovitev povprečnine

V petek, 7.7.2017 so bila združenja občin vabljena na sestanek s predstavniki Ministrstva za finance in Ministrstva za javno upravo (MJU) z namenom predstavitve osnutka pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine (predlog pravilnika). Predstavniki ministrstev so povedali, da so se spremembe pravilnika lotili, zaradi upoštevanja odločbe Ustavnega sodišča RS, kot tudi mnenja Računskega sodišča RS.

Predstavniki občin so izpostavili, da se je ob pregledu predlogov MJU (v pravilniku), ki naj bi bili usklajeni z resornimi ministrstvi pokazalo, da le-ta ne vedo ali ne želijo vedeti, kaj vse občine tako v skladu z veljavno področno zakonodajo kot tudi s svojimi akti na njihovih področjih počnejo. Opozorili so, da se v primeru pravilnika o podprogramih kaže kot ključno vprašanje, kaj in katere so tiste naloge, ki jih morajo opravljati občine za svoje prebivalke in prebivalce ter kaj je standard, ki naj ga občine zagotavljajo. SOS je vseskozi opozarjala, da je to pogovor, ki bi ga morali opraviti v času pripravljanja strategije. V času od reforme lokalne samouprave se je na področjih, za katera so pristojne občine, veliko spremenilo. Zato je razprava o podprogramih, ki temelji na razrezu, ki je bil pripravljen v letu 2009 in brez resnega pogovora o tem, kaj so pričakovanja lokalnega prebivalstva, kaj in kam v transformirajoči družbi usmeriti občine, kaj od tega naj občine (država) opravlja in kaj se prenese na trg, v danem trenutku nujna.

Izpostavili so, da mora razprava o nalogah občin odgovoriti tudi na vprašanje, zakaj so neke naloge obvezne in druge neobvezne. Hiter pregled nalog namreč pokaže, da so kot obvezne naloge v zakonih zapisane tudi naloge, ki jih večina občin ne izvaja (ker za to v lokalnem okolju ni potrebe), ob tem pa večina občin izvaja naloge, ki nosijo oznako »lahko« ali pa v področnih zakonih niso določene in so jih občine zapisale v svojih aktih.

Na nazadnje je bilo na sestanku opozorjeno, da je bil predlog novele ZFO-1 posredovan v nadaljnjo vladno proceduro, ne da bi spremembe zakona predhodno uskladili z združenji občin. Na tem mestu so posebej opozorili na spremenjeni 12. člen ZFO-1, ki ureja postopek določitve višine povprečnine ob hkratnem upoštevanju splošnih makroekonomskih okoliščin in stanja javnih financ. Pri postopku določitve povprečnine se poleg izračuna povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog, upoštevajo tudi makroekonomske javnofinančne okoliščine blagajn javnega financiranja, oziroma okvir za pripravo proračunov sektorja država, ki ga sprejme Državni zbor na podlagi zakona, ki ureja fiskalno pravilo. Glede izhodišča, da morajo država kot tudi občine deliti skupno usodo blagajn javnega financiranja v različnih obdobjih gospodarskih ciklov, so predstavniki občin opozorili, da bi bilo treba določiti najnižji prag višine sredstev za občine, za katerega bi moralo veljati, da se sicer v primeru presega mora istočasno začeti postopek sorazmernega zmanjševanja nalog za občine.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice