• Domov
  • Novice
  • Sestanek glede predlaganih sprememb pravilnika za izračun cene v vrtcih

V torek, 26. 2. 2019 je bil na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport sestanek med predstavnicami občin oz. asociacij, države ter vrtčevskimi organizacijami glede predloga sprememb Pravilnika o metodologiji za izračun cenen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Na skupnem sestanku SOS, ZMOS IN ZOS je bilo pripravljeno stališče vseh treh asociacij do predlogov, ki so jih pripravili na ministrstvu. Ključno izhodišče vseh prisotnih s strani lokalnega nivoja je bilo, da so mogoče takšne spremembe, ki ne višajo stroškov ali drugačnih obremenitev občin. Povedali smo, da lahko pristanemo in usklajujemo vse tiste nujno potrebne spremembe, s katerimi bi bilo delo bolj transparentno in ne bi omogočalo večjega števil interpretacij. Ob tem pa smo tudi predlagali, da bi bilo smiselno razmisliti o razlagi določil pravilnika in ne spremembah, saj bi na ta način zmanjšali možnosti različnih interpretacij, ki so v preteklosti oteževale delo vrtcev in občin. Po pregledu in usklajevanju različnih stališč do predlaganih rešitev je bilo dogovorjeno, da se usklajeni predlogi ter tisti, ki to še niso, ponovno zapišejo in posredujejo asociacijam in občinam v pregled, nato pa bi predlagane in usklajene rešitve bilo mogoče obravnavati v širši medresorski obravnavi.

< Vse aktualne novice