V sredo, 12. 4. 2017 je na Direktoratu za informacijsko družbo potekal koordinacijski sestanek deležnikov povezanih v okvir koalicije digitalna.si (koalicije). Podpisniki koalicije, med katerimi je tudi Skupnost občin Slovenije, so se zavezali, da si bodo prizadevali za pospešeno digitalno preoblikovanje Slovenije in njenega gospodarstva, za usklajevanje ukrepov za digitalizacijo Slovenije, za večjo uporabo storitev informacijsko-komunikacijskih tehnologij in izboljšanje e-veščin.

Na sestanku so se dogovorili o sestavi Upravnega odbora koalicije in organizaciji letnega foruma koalicije. Prav tako so se dogovorili, da se bo oblikoval ožji uredniški odbor za PR foruma, za pomoč pri vsebinah pa lahko vsak predstavnik imenuje tudi svojega člana. Predstavnica SOS je tudi predstavila pregled stanja digitalizacije v občinah.

Dogovorjeno je tudi, da bo letni forum koalicije organiziran 4. 7. 2017 v prostorih GZS. Na forum bodo vabljeni vsi podporniki (Povabilo k podpori in sodelovanju) Za vsebinski del razprave na forumu se iz prednostnega vsebinskega področja spodbujanja digitalnih kompetenc predhodno pripravi/identificira:

  • 5 največjih razvojnih vrzeli – izzivov in okvirnih predlogov za njihovo odpravo
  • 10 ovir, ki preprečujejo učinkovitejše povezovanje med različnimi sektorji v digitalnem okolju oz. učinkovitejšo izrabo razvojnega potenciala digitalnih tehnologij – s poudarkom na vidiku digitalnih kompetenc in osveščenosti
  • Potencialno sodelovanje oz. oblikovanje skupnih projektov na področju kompetenc.

Občine vabimo, da svoje predloge, ki sodijo na področje spodbujanja digitalnih kompetenc, kot so zgoraj naštete, pošljejo do četrtka 20. 4. na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice