• Domov
  • Novice
  • Sestanek komisije za proračun in javne finance pri SOS

V sredo, 6. maja 2015 je v prostorih Mestne občine Koper potekala seja komisije za proračun in finance pri SOS, katere sta se poleg članic in članov komisije, udeležili tudi ga. Marjetica Mahne zadolžena za področje lokalne samoupravo na MF ter Mojca Stropnik, zaposlena v kabinetu predsednika Vlade RS za področje lokalne samouprave. Sestanek je bil namenjen pregledu finančnih učinkov Zakona o uravnoteženju javnih financ občin ter obravnavi predlogov za spremembe Pravilnika o zadolževanju občin.

Uvodoma je generalna sekretarka SOS, Jasmina Vidmar predstavila potek pogajanj za zniževanje stroškov občinam in izpostavila, da s strani večine ministrstev nismo prejeli njihovih lastnih predlogov za zniževanje stroškov. Razen pristojnega ministrstva za področje šolstva in predšolske vzgoje je večina ministrstev delovala v smeri, kaj vse ni mogoče. Povedala je še, da sestanka na Ministrstvu za finance še ni bilo, prav tako se Ministrstvo za zdravje na vse dopise in urgence ni niti odzvalo ter, da smo po večih urgencah na SOS prejeli obvestilo s strani Ministra za javno upravo, da bo sestanek, na katerem bomo skupaj preverili finančne učinke dosedanjih “varčevalnih” ukrepov predvidoma po prvomajskih praznikih. Je pa o teh učinkih govorila tudi Vlada RS za sestanku pred prazniki. V zvezi z učinki ZUJFO je povedala še, da bo sekretariat SOS v teh dnevih pripravil vprašalnik za občine z namenom, da pridobi povratne informacije o tem, ali so občine zaznale kakšne pozitivne finančne učinke zakonodajnih sprememb zapisanih v ZUJFO. Po do sedaj znanih podatkih teh pravzaprav ni, s čemer so se strinjale tudi članice in člani komisije za proračun in finance.  Tako komisija za proračun in finance pričakuje, da bo pristojna služba za področje lokalne samouprave pripravila in skupnosti posredovala natančne podatke o finančnih učinkih izhajajočih iz varčevalnih ukrepov Vlade RS za občine ter sprejetega ZUJFO najkasneje do 31. maja 2015. Prav tako pričakuje, da bo pristojno ministrstvo predstavilo predlog naslednjih korakov po 1. juliju 2015, ko naj bi občine prejele nižja finančna sredstva, temu pa za enkrat ne sledijo tudi nižji stroški za delovanje občin.

Mojca Stropnih iz kabineta predsednika Vlade RS je povedala, da je Vlada RS obravnavala problematiko znižanja stroškov občinam ter zavezala ministrstva, da je potrebno v naslednjih tednih in mesecih pripraviti še dodatni nabor možnih rešitev, ki bodo razbremenile občine in jim znižali stroške delovanja. Povedala je tudi, da je to priložnost, ko je mogoče spremeniti številne neustrezne in zbirokratizirane rešitve, ki lahko posledično vplivajo na lažje in bolj učinkovito delo občin in bo tudi manj stroškovno obremenjeno. Povedala je še, da so dodatni predlogi za znižanje stroškov občinam še vedno dobrodošli.

Komisija je zahtevala tudi, da se razveljavi določilo ZIPRS 2015 o ukinitvi POS, saj je ta v nasprotju z veljavno sistemsko zakonodajo. Ponovno so odprli vprašanje nekaterih določil ZIPRS (člena 49 in 52), ki od občin zahtevata enake postopke, kot veljajo za državo (izhodišča za kadrovske normative, izhodišča in vsi nadaljnji postopki za pripravo proračunov oz. finančnih načrtov). Opozorili, da način opredeljen v ZIPRS za občine ni izvedljiv in bi jih popolnoma blokiral pri njihovem delu, zato je potrebno ta določila popraviti tako, da jih občine lahko izvršijo ali pa občine izločiti iz teh dveh členov.

Prav tako pa je komisija za proračun in finance izrazila pričakovanje, da se bo v kontekstu postopkov znižanja stroškov za občine vključila tudi sprememba Uredbe MEDO, pričakuje pa tudi nujen poseg v sistem, ki opredeljuje mrliško pregledne službe.

Komisija je obravnavala tudi predloge za spremembe Pravilnika o zadolževanju občin. Marjetica Mahne iz ministrstva za finance je uvodoma predstavila predlog sprememb pravilnika, povedala, da bodo občine sedaj imele možnost izbire ali bodo najele zunanjega finančnega svetovalca ali ne. Prav tako je povedala, da pravilnik uvaja možnost zadolževanja občin preko enega leta, prav tako pa popravlja nekatera določila v smeri zniževanja birokratskih ovir. Učinek spremembe pravilnika bi na letni ravni za vse občine pomenil 130.000 eur. Komisija za finance in proračun je na predlog prenovljenega pravilnika podala pripombe po členih ter opozorila predvsem na dejstvo, da so nekatera določila pravilnika v nasprotju z veljavno zakonodajo, ki določa financiranje občin, prav tako pa v luči avtonomije občin popolnoma neustrezna.

< Vse aktualne novice