• Domov
  • Novice
  • Sestanek Komisije za zaščito in reševanje

V Sevnici je 9. marca potekal sestanek Komisije za zaščito in reševanje. Na sestanku so članice in člani razpravljaji o vlogi in vključenosti občin pri begunski krizi. Članice in člani so izpostavili vlogo občin oziroma njihovih enot zaščite in reševanja, ki so imele posebno vlogo pri reševanju razmer pri prehodu beguncev čez ozemlje RS. Prav tako so članice in člani izpostavili pomanjkanje oziroma slabo komunikacijo med MNZ-jem in občinami.

Izkušnje članic in članov jso, da so iz MNZ-ja dobili informacije takrat, ko se je v njihovi občini že nekaj dogajalo. Tako je bilo izpostavljeno, da so občino Logatec samo preko telefona obvestili, da je status objekta v njihovi občini spremenjen iz sprejemnega centra oziroma centra za nastanitev v azilni dom. Drug primer izpostavljen je bila situacija, ko je predstavnik PU obiskal občino in jo obvestil, da bo MNZ na ozemlju občine postavil ograjo oziroma tehnične ovire. Predstavnike občine je prosil, da informacijo o delih razširijo po svojih kanalih na: krajevne skupnosti, prebivalcem… Težava pa je bila, da so predstavniki slovenske vojske in policije v času obiska predstavnika PU že postavljali ograjo. Tako so na MNZ ljudem povedali, da so o aktivnostih obvestili občino in da občina aktivnosti ni sporočila naprej.

V nadaljevanju je bila izpostavljena izkušnja s povračilom stroškov. MNZ izpostavlja, da bodo vsi stroški pokriti, kar pa na terenu ni tako. Občine nimajo informacije, ali se zahtevki posameznikov posredujejo direktno na MNZ, ali občina založi sredstva in jih nato dobi povrnjene. V primeru, da bodo občine zalagale sredstva, je seveda vprašanje, kdaj bodo ta sredstva dobili povrnjene. Pri stroških je potrebno izpostaviti, da se je veliko občin odločilo, da stroške civilne zaščite (oseb zaposlenih na občini) ne bodo zahtevali od države in da bo to njihov prispevek v beginski krizi. Takšna odločitev kaže na razumevanje občin.

Na koncu so čalnice in člani še razpravljali o vlogi občin pri integraciji beguncev, ki bodo ostali v Sloveniji. Izpostavljeno je bilo, da je vloga občin lahko zelo velika, saj lahko preko mladinskih organizacij, tabortnikov, skavtov, študentov…. pospešijo in povečajo učinkovitost integracije. Izpostavljeno pa je bilo tudi, da bi za te naloge (ki jih lahko občina učinkovito opravi) morala dobiti tudi sredstva države (iziroma EU).


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice