• Domov
  • Novice
  • Sestanek Medresorske delovne skupine za reševanje prostorske problematike Romov

Medresorska DS za reševanje prostorske problematike Romov se je v sredo, 25. aprila 2018 sestala na 8. sestanku. S strani Skupnosti občin Slovenije sta se sestanka udeležila podžupan občine Kočevje, Predrag Bakovič in iz sekretariata SOS, Jasmina Vidmar. Na sestanku so govorili o predlogu poročila o delovanju medresorske DS ter predlogih ukrepov, ki jih bo DS posredovala na Vlado RS. Skozi razpravo je bilo jasno zaznati, da prisotni ocenjujejo, da bi bilo potrebno ukrepe, ki bodo predlagani vladi v odhajanju (tudi naslednji vladi) zapisati v poseben zakon, npr. interventni zakon. Z jasno intenco, da gre za začasno in enkratno reševanje nakopičenih problemov pri reševanju prostorske problematike, ki pa se razteza pravzaprav na vsa področja. Zato je nujno aktivno medresorsko delovanje in sodelovanje. Ponovno so prisotni razočarano ugotavljali, da je delovanje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti popolnoma nefleksibilno, kar ne omogoča, da se problemi, s katerimi se soočajo Romi (in ne samo oni) ustrezno naslavljajo in učinkovito rešujejo. Zato bo potrebno delo pri reševanju številnih izzivov prostorske problematike Romov nadaljevati in ne pristajati na nenehne izjave, da se ne da, da zakon tega ne omogoča,…Skupnost občin Slovenije na to ni in ne bo pristajala.

< Vse aktualne novice