V Ljubljani je v prostorih Ministrstva za okolje in prostor, v petek, 9. 6. 2017, potekal sestanek medresorske skupine za usmerjanje in spremljanje izvajanja TUS. Namen sestanka je bil seznanitev z Urbano agendo za Evropsko unijo, ključnimi temami in partnerstvi v njenem okviru. Predstavljena so bila partnerstva urbane agende EU s slovensko udeležbo (slovenski predstavniki v partnerstvih), teh je pet. Janja Kreitmayer McKenzie, MOP in Igor Kos, MOM sta predstavila Partnerstvo za krožno gospodarstvo. Saša Kek, SOS in Jurij Dovžan, MJU sta predstavila Partnerstvo za digitalno tranzicijo. Aša Rogelj, MOP je predstavila aktivnosti Partnerstva za stanovanja, kjer tesno sodelujejo s Stanovanjskim skladom in Partnerstvo za trajnostno rabo prostora in sonaravne rešitve je predstavil Jernej Červek, MOP.

V nadaljevanju je Marko Hren iz SVRK predstavil Strateško razvojno inovacijska partnerstva, med relevantnimi za mestne občine so bili prepoznani trije SRIP-i, Pametna mesta in skupnosti,Kožno gospodarstvo in  Pametne zgradbe in dom z lesno verigo. Martin Pečar, vodja SRIP za pametna mesta in skupnosti in Dragica Marinič, vodja SRIP za krožno gospodarstvo sta predstavila vsebine vsak iz svojega področnega zornega kota. V razpravi je bilo izpostavljeno, da so partnerstva sestavljena le dvopartitno in ne 3-partitno, v partnerstvih manjkajo lokalne skupnosti, oz. javni sektor. Gospodarstvo in razvoj ne moreta uspešno implementirati razvitih rešitev, če v postopkih aktivno ne sodelujejo mesta in občine, saj so njihove pristojnosti in viri (predvsem finančni in kadrovski) zelo omejeni.

Ob koncu so se prisotni informirali še o stanju pri izvajanju ukrepov kohezijske politike EU za urbani razvoj.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice