Kot realizacija dogovora s sestanka, ki je bil 18.5., so se ob zbranih pisnih predlogih za izboljšave sistema eTurizem v ožji zasedbi sestali MGRT, AJPES in SOS. Ob podrobnem pregledu vseh predlogov, ki so prispeli iz različnih občin in njihovih izvajalcev, ki jim nudijo podporo pri procesih povezanih predvsem s turistično takso, je bilo ugotovljeno, da je AJPES določene predloge že upošteval, nekatere proučuje, medtem ko za določene nima pravnih podlag. MGRT in SOS so pozdravili rešitve, vendar izrazili pričakovanje, da se o posodobitvah sproti obvešča.

Dogovorjeno je bilo, da bo AJPES v prihodnjem tednu pripravil kratek povzetek vseh predlogov občin in k vsakemu dodal komentarje, da bo jasno, kaj je že narejeno, kaj še proučujejo in kaj ni možno narediti – z navedbo vzroka (ali ni zakonske podlage ali gre za tehnično prezahtevno nalogo, ki zahteva dodatne resurse, ali gre za poseganje na prosti trg in podobno).


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice