V četrtek 22. septembra, je na FURS-u potekal sestanek na temo nedavčnih terjatev. Uvodoma smo izpostavili uspešno delovanje FURS-a, saj so se izterjana sredstva iz 20% (ko so bile izterjave še na DURS-u) povečala na več kot 50%. Prav zaradi uspešno izterjanih sredstev, pa se je povečal tudi procent plačnikov prekrškov. Tema pogovora so bile tudi težave in potrebe občin.

Pogovor je tekel o stanju terjatev, ki so bile oddane na DURS in niso bile prenesene v aplikacijo e-izvršbe. Občine (medobčinska, občinska in mestna redarstva) imajo te terjatve še vedno zavedene, kar pomeni, da imajo občine navedeno napačno finančno stanje. Na sestanku je bilo s strani FURS-a pojasnjeno, da so bile vse terjatve, ki so izterljive, prenesene v aplikacijo e-izvršbe. Terjatve, ki niso bile prenesene pa so ali neizterljive, ali zastarane, kar pomeni, da lahko občine na podlagi posredovanega zapisnika te terjatve odpišejo.

V nadaljevanju je bilo govora o spremembi Zakona o prekrških, v katerem sedaj FURS odloča o možnostih obročnega plačevanja. Na sestanku je bilo pojasnjeno, da bodo občine (v kolikor bo prišla vloga za obročno plačevanje na njihov naslov) po 6.11. te vloge odstopile na FURS (po elektronski poti posamezno ali paketno). Obvestilo za občine o postopku po 6.11. si lahko preberete tukaj.

Predstavniki Komisije za občinsko redarsko službo pri SOS so izpostavili težave s terjatvami pri osebah v osebnem stečaju, kjer se do leta 2014 ni terjalo glob, po veljavi novega Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), pa je v 408. členu določeno, da se v primeru osebnega stečaja globa ne odpiše, torej se terja naprej. Stališče FURS-a je, da v kolikor ima občina terjatev do osebe v osebnem stečaju ( in terjatve ne more vnesti v aplikacijo e-izvršbe) se počaka do pravnomočnosti postopka in se terjatev nato vloži na FURS. Po prepričanju FURS-a v tem primeru gre za opravičen razlog, da v času, ko se čaka za odločitev sodišča, ne teče zastaralni rok.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice