SOS je sklical sestanek ključnih deležnikov na temo neusklajenosti pravnih podlag in evidenc, ki jih mora voditi posamezni gostitelj (vodenje knjige gostov in evidence turistične takse) na osnovi ZPPreb-1 in ZSRT-1 ter v povezavi s tem tudi poročati v sistem eTurizem. Sestanek je potekal 17.5.2018 ob 9.00 uri v prostorih MGRT, Direktorata za turizem.

Z namenom reševanja naslednjih težav, ki so identificirane s strani občin (finance in nadzor) in zavezancev za poročanje (gostiteljev), je po pozdravnem nagovoru Renate Martinčič, direktorice Direktorata za turizem in Petra Misje, predsednika Komisije SOS za turizem sledila razprava o zagotavljanju povratne zanke informiranja, o umeščanju nove, promocijske takse od 1.1.2018 v sistem e-turizem in drugih, praktičnih primerih s katerimi se soočajo tako občine, kot zavezanci za poročanje.

Veliko število udeležencev je zahtevalo disciplinirano in strnjeno razpravo o problematiki, ter posamezni rešitvi. Predlogov za reševanje posameznih problemov na sami seji ni bilo možno sprejeti, zato je Peter Misja sejo zaključil s pozivom k oddaji pisnih predlogov v roku 14 dni. Pisni predlog naj vsebuje kratek opis problema in predlog rešitve.

Državna sekretarka Eva Štravs Podlogar je poudarila, da je bil namen vzpostavitve eTurizma poenostavitev in administrativna razbremenitev. V kolikor ta cilj ni dosežen, je potrebno sistem dodelati, bodisi tehnološko ali pravno-formalno. V kolikor je potrebno zagotoviti pravne podlage so na MGRT pripravljeni sodelovati. K posameznim temam se bodo po potrebi oblikovale manjše, operativne skupine in pristopile k izvedbi.

< Vse aktualne novice