Predstavniki več občin, pospeševalnika za pametne skupnosti Flapax in Ministrstvo za javno upravo so se na pobudo SOS sestali v petek, 8. julija na Ministrstvu za javno upravo.

Aleš Veršič, vodja projekta prenove sistema za objavljanje odprtih podatkov javnega sektorja je predstavil načrtovane novosti, ki so pomembne za občine. V sklopu prenove je predvideno, da bo vzpostavljen nov Portal, ki bo temeljil na CKAN platformi (back end) in Drupal kot front end. Novi portal bo iz NIO portala prevzel zbirke podatkov.  Nov portal bo namenjen vsem iz javnega sektorja, torej tudi lokalni samoupravi. Za osnovo bodo uporabili izvorno kodo od angleškega portala odprtih podatkov (data.gov.uk). Po terminskem načrtu bi moral biti portal postavljen v septembru, zato je bilo na sestanku dogovorjeno, kako se pripravi akcijski načrt za vključevanje posameznih občin. Skupnost občin Slovenije je predlagala MJU ožjo koordinacijsko skupino, ki bo pomagala pri  vključevanju občin.

Renata Zatler je predstavila ključne novosti glede ponovne uporabe podatkov spremembe predpisov, ter obveznosti, ki iz slednjih izhajajo za občine. Da bi ob predpisanih obveznostih zagotovili tudi strokovno podporo in pomoč je ministrstvo pripravilo tudi priročnik za odpiranje podatkov javnega sektorja. Dogovorjena je tudi skupna organizacija seminarja za usposabljanje za občine.

Več informacij o odpiranju podatkov najdete na spletni strani MJU.

 

 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice