• Domov
  • Novice
  • Sestanek na MNZ glede Zakona o organiziranosti in delu v policiji

V ponedeljek 22. avgusta je v prostorih MNZ potekal usklajevalni sestanek glede osnutka Zakona o organiziranosti in delu v policiji. Sestanek je bil namenjen usklajevanju 29. člena predloga zakona (spremembi 86. člena obstoječega zakona),  v katerem so navedeni privilegiji družinskih članov umrlih policistov pri opravljanju svojega dela.

Na sestanku je predstavnica Skupnosti občin Slovenije izpostavili potrebo po enotni ureditvi privilegijev vseh družinskih članov, ki so izgubili starša pri opravljanju dela (gasilci, prostovoljni gasilci, vojaki…), ne pa samo policistov. MNZ se je strinjal, da bi se ti privilegiji morali sistemsko urediti, ker pa se tragične smrti policistov že dogajajo, ne morejo čakati na sistemsko rešitev in bodo to vprašanje rešili v navedenem zakonu. So pa obljubili podporo pri sistemski rešitvi tega vprašanja.

Na sestanku je bilo dogovorjeno, da se predlagana peta alineja 29. člena predloga (86. člen obstoječega zakona) dopolni tako, da bo jasno navedeno, da bodo stroški vrtca kriti s strani MNZ in ne iz občinskih proračunov. Občine bodo tako morale le zagotoviti prednostni vpis v vrtec otrokom staršev, ki so umrli pri opravljanju policijskega dela.

 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice