• Domov
  • Novice
  • Sestanek glede prenosa pooblastil na občinske inšpektorje

V torek 10. aprila je v prostorih Ministrstva za prostor z generalno direktorico Barbaro Radovan potekal sestanek na temo prenosa pooblastil nad enostavnimi objekti na občinske inšpektorje.

Skupnost občin Slovenije je na MOP naslovila več dilem, ki jih je potrebno rešiti še pred začetkom uporabe nove gradbene zakonodaje. Na začetku so predstavnice IRSOP ponovno poudarile, da ne hranijo več tisoč zadev, teh naj bi bilo zgolj kakšnih 500.

Kot prvo smo izpostavili dilemo, katere prijave s področja enostavnih objektov se prenašajo na občine. Na sestanku je bilo poudarjeno, da:

  • vse zadeve, v katerih je IRSOP že izvedel kakšno dejanje bo zaključil IRSOP. V zadevah, kjer se premeni pravna podlaga in objekti več ne bodo kršili Uredbe  o razvrščanju objektov bo IRSOP ustavil s sklepom. Po stališču MOP in IRSOP ne bi smelo biti težav, da občinski inšpektorji za iste objekte odprejo nov postopek v kolikor bo objekt v neskladju s prostorskim aktom. Njihovo stališče je, da IRSOP objekt presoja z vidika gradbene zakonodaje, ne pa z vidika skladnosti s prostorskim aktom (to bodo preverjali občinski inšpektorji). Tako po njihovem stališču ne gre za enak postopek.
  • Vse prijave, po 1.6.2018 bo IRSOP odstopil občinam oziroma občinskim inšpektoratom (tako se bo preprečilo, da bo dva prekrškovna organa začela postopek za enako zadevo).
  • Prijave, ki so jih prejeli na IRSOP pred 1.6.2018 in za katere še ni bilo izvedeno nobeno dejanje, se bodo odstopile občinam oziroma občinskim/medobčinskim inšpektoratom.

Kot drugo je bila izpostavljena potreba po tesnem sodelovanju med IRSOP ter občinskimi inšpektorji. Občinski inšpektorji bodo potrebovali povratne informacije o vsaki odločitvi IRSOP na določeni parceli. Tako je bilo s strani IRSOP izpostavljeno, da si prizadevajo za dobro sodelovanje in da z njihove strani glede tega ne bi smelo biti težav. Prav tako je bilo povedano, da ima IRSOP vse odločbe od leta 2016 digitalizirane in vnesene v PIS. Tako bodo občinski inšpektorji v PIS videli, ali je določeni parceli bila izdana odločba in kakšna. Za odločitve med 1995 in 2016 bo IRSOP preveril, na kakšen način bi lahko posredoval informacijo o njihovih zaključenih postopkih občinam.

Kot tretje pa smo prosili za razlago 243. člena ZUreP-2, ki govori o odreditvi vzdrževalnih del. S strani MOP so pojasnili, da navedeni člen ne nadzirajo ali izvršujejo občinski inšpektorji, zato tudi v zakonu nimajo pooblastila. Pojasnili so, da navedeni člen v povezavi z občinskim odlokom izvajajo občinske službe (ne inšpektorji). Uresničitev odločbe pa v primeru neupoštevanja izvedejo preko izvršbe. Po pojasnilih MOP kršenje navedenega člena ne predstavlja prekrškovnega postopka, zato ga tudi ne nadzirajo/izvajajo občinski inšpektorji.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice