• Domov
  • Novice
  • Sestanek na MOP glede sistemskih priporočil za odmero NUSZ

V sredo, 31. avgusta, je na Ministrstvu za okolje in prostor potekal sestanek v zvezi s predlogom sistemskih priporočil za ureditev sistema za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Te naj bi občine usmerjale k (pre)oblikovanju takšnih odlokov o plačilu NUSZ, ki bodo skladni z veljavno zakonodajo, ter  sprejetimi odločitvami Ustavnega sodišča.

Na sestanku, ki ga je vodila državna sekretarka na MOP, Lidija Stebernak, so sodelovali tudi predstavniki Ministrstva za finance, Ministrstva za javno upravo, Geodetske uprave RS, skupine Fiabci, ki je pripravila analizo nekaterih obstoječih odlokov s posebnim poudarkom na odlokih MO Maribor in MO Ljubljane in predstavniki podjetij, ki za občine izvajajo naloge sistema NUSZ. S strani Skupnosti občin Slovenije so bili prisotni dr. Ivan Žagar, Mojca Belingar Vodopivec, Izidor Jerala in Jasmina Vidmar ter s strani ZMOS, Janko Trobiš.

V uvodnem delu je predstavnik skupine Fiabci predstavitev nekaj njihovih ugotovitev, pogledov ter predlogov za izboljšanje sistema zajemanja NUSZ, skupaj z opozorili o neustavnosti, nedoslednosti in nesorazmernosti sistemov NUSZ  v občinah. Ivan Žagar je opozoril na obstoječi sistem financiranja občin, na pomen NUSZ v okviru tega ter na nenehno krčenje finančnih sredstev za občine. Opozoril je, da NUSZ ni davek na nepremičnine, temveč razvojni davek občine. Da je prav, da obstajajo razlike med občinami, saj si občine tudi z načinom določanja NUSZ določajo razvojne usmeritve in prioritete. Zato so poskusi uniformiranja občin, pravzaprav poskusi rušenja občinske avtonomije. Povedal je tudi, da zaradi ekstremov, ki se pojavljajo v nekaterih občinah ni mogoče spreminjati sistema, da pa je prav, da se nanje opozori na načine, ki jih sistem omogoča. Pa tudi, da je popolnoma nesprejemljivo, da občine ne morejo dobiti podatkov o dolžnikih in, da niso stranke v postopkih pred pristojnimi državnimi organi. Izidor Jerala je predstavil ključna stališča skupnega sestanka vseh teh asociacij ter ponovno opozoril, da (na čemer vztraja skupina Fiabci in na čemer slonijo tudi nekatera priporočila ministrstev) NUSZ ne more konvergirat k davku na nepremičnine, saj to ni. Pa tudi, da bi bilo mogoče na tehnikalijah (podatki, programska oprema, …) narediti še mnogo. Še posebej je opozoril na to, da podatki, s katerimi razpolaga GURS in občine niso primerljivi, niti povezljivi. Jože Novak iz MF je povedal, da se bodo zelo potrudili, da bodo našli rešitve za probleme, ki izhajajo iz dejstva, da občine niso stranke v postopkih. Prav tako bodo iskali rešitve za vpogled podatkov dolžnikov. Dogovorili so se, da se v začetku naslednjega tedna ponovno sestanejo predstavniki ministrstev in skupnosti in uskladijo tekst priporočil.

 

< Vse aktualne novice