• Domov
  • Novice
  • Sestanek na SKZG RS glede problematike izdaje potrdil o namenski rabi zemljišč

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS (Sklad) se je odzval na pobudo SOS za sklic sestanka na temo problematike izdaje potrdil o namenski rabi zemljišč za potrebe izvedbe prenosov zemljišč. V četrtek, 23.11.2017, je na to temo potekal sestanek predstavnikov SOS, ZOS, Sklada in pogodbenih pod/izvajalcev Sklada. Uvodoma je direktorica Sklada, Irena Šinko predstavila dosedanjo dinamiko projekta prenosov zemljišč na Sklad, Lojze Miklavčič iz Sektorja za urejanje evidenc nepremičnin in geodezijo pa je predstavil konkretne podatke o tem koliko občin se je odzvalo na pozive za izdajo potrdil o namenski rabi, pri čemer so bile nekatere zelo druge pa malo manj aktivne.

Kot prvo so predstavniki občin izpostavili, da se vloge za izdajo potrdil o namenski rabi nanašajo na veliko število parcel, ki jih občine z obstoječim kadrom niso sposobne (v tako kratkem času) obravnavati. Prav tako imajo občine z izdajo potrdil dodatne stroške, za kar pa s strani države ni bilo zagotovljenih dodatnih finančnih sredstev. Zato so predlagali, da bi pogodbenemu izvajalcu, ki za Sklad pridobiva podatke, omogočili vpogled v vzpostavljene evidence občin, ter s tem olajšali postopek pridobivanja podatkov. Sklad je pobudo za tak način pridobivanja podatkov zavrnil z argumentom, da na tak način pridobljeni podatki ne bi predstavljali verodostojnega potrdila (saj ne bi vsebovali žiga in podpisa občine).

S Skladom pa je bilo dogovorjeno, da bodo upoštevali dinamiko izdajanja potrdil o namenski rabi glede na razpoložljive kadrovske resurse občin. V skladu s tem je bilo tudi dogovorjeno, da Sklad ne bo ukrepal glede urgence občinam v zvezi s predvidenimi prijavami pristojni upravni inšpekciji zaradi nepravočasne izdaje potrdil, temveč se bomo ponovno sestali meseca marca prihodnje leto (Sklad in predstavniki občin), kjer bomo pregledali izvedene aktivnosti in stanje rešenih vlog oziroma izdanih potrdil. Predstavnika LGB d.o.o. in Geas d.o.o., pogodbena izvajalca Sklada, sta tudi ponudila, da v kolikor bi občine želele, se za vloge v Excel in Word obliki lahko obrnejo na njih.

Prav tako je bilo dogovorjeno, da bo Sklad vsem občinam poslal seznam parcel, za katere so med postopkom pridobivanja podatkov ugotovili, da ne gre za zemljišča Sklada, temveč  za lastnino, ki pripada občinam. V sklopu razprave pa se je tudi Sklad strinjal s pobudo, da bi bilo potrebno nadgraditi informacijski sistem Sklada za potrebe dostopanja do občinskih baz podatkov.

Marjan Kardinar, podpredsednik sekcije in  član glavnega odbora SOS, je prav tako predlagal, da bi bilo potrebno sklicati problemski sestanek na državni ravni, torej upravljavcev državnega premoženja in upravljavcev občinskega premoženja, ki razpolagajo z evidencami, saj obstaja veliko nerešenih zadev (parcelacije, aglomeracije, komasacije, vodotoki,…), ki bi jih bilo potrebno reševati celostno.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice