• Domov
  • Novice
  • Sestanek na temo odliva tovornega prometa iz avtocestnega omrežja

V ponedeljek 18. marca je v prostorih občine Šentjur potekal sestanek na temo odliva tovornega prometa iz avtocestnega omrežja na lokalne in regionalne ceste. Ta onesnažuje okolje v naseljih, ogroža prometno varnost, povzroča hrup in zastoje ter dodatno uničuje cestno infrastrukturo. Na sestanku je bil izpostavljen konkreten primer, kjer se je zaradi povečanega tovornega promera (več kot 400 tovornih vozil na dan), cesta uničila v manj kot 5 letih.

Na povabilo SOS-a so se vabilu na sestanek odzvali predstavniki DRSI-ja, DARS-a, Policije, vodje medobčinskih redarstev in inšpektoratov s sedežem na/v (Jesenicah , Vojniku, Trzinu ter Rogaški Slatini).

Na sestanku je bilo izpostavljeno, da tranzitni tovorni promet spada na avtoceste in hitre ceste, saj je država s tem namenom avtocestno omrežje tudi gradila. Lokalne in regionalne ceste niso grajene za težek tovorni promet, zato njihovo povečano število pospešeno uničuje občinsko in državno cestno infrastrukturo. Pospešeno uničevanje cest (en tovornjak uniči cesto kot 20.000 osebnih vozil), poslabšuje varnost na cestah, povečuje stroške vzdrževanja in obnove cest, uničuje občinsko infrastrukturo pod cesto … Prav tako povečan tovorni promer poslabšuje kvaliteto življenja v naseljih, saj se ob poslabšani varnosti, povzročajo zastoji, veča se onesnaženost zraka, hrupa…

Iz navedenega je bilo sklenjeno, da je potrebno prepovedati tranzitni tovorni promet na lokalnih in regionalnih cestah v koridorjih, kjer poteka avtocesta ali hitra cesta. Tranzitni tovorni promet se lahko prepove s prometno signalizacio ali pa s spošno prepovedjo tovornega prometa izven avtocest in hitrih cest (razen za lokalen tovorni promet).

Prisotni so se strinjali, da se lokalega tovornega prometa ne da in ni smiselno omejevati, saj ta pripomore k razvoju posmeznih občin. Na sestanku je bila izpostavljena tudi zakonodaja s področja prekrškov, ki prekrškovnim organom otežuje sankcioniranje kršiteljev (enostavno izmikovanje), ter potrebo po skupnih evidencah prekrškovnih organov (DARS, Policija, Redarstva).

 

 

< Vse aktualne novice