V torek, 8. septembra je v prostorih Agencije za varnost v cestnem prometu potekal sestanek o odvetniških tarifah. Na sestanku so tako predstavnik Skupnosti občin Slovenije,  predstavnik Policije, kot tudi predstavnika Mestnega redarstva MOL, izpostavili težavo novih odvetniških tarif pri obravnavanju prekrškov.

Izpostavljeno je bilo, da so v skladu z odvetniško tarifo (ki jo je določila Odvetniška zbornica) odvetniki kršiteljev v večini primerov upravičeni do višje nagrade s strani prekrškovnih organov, kot pa znašajo globe kršiteljev. Tako so odvetniki na primer upravičeni do plačila v višini 60€ za posredovanje pravilnih podatkov kršitelja (na primer: odvetnik na obrazcu priloži izjavo žene, da je ona nepravilno parkirala vozilo in ne mož – lastnik vozila) izrečena globa za prekršek pa je 80€ . V skrajnem primeru je sodišče odvetniku priznalo stroške (ki jih je plačala občina) v višini 1.000€ za zastopanje stranke, ki ji je grozila globa v višini 80€.

Vsi predstavniki prekrškovnih organov so poudarili, da so poizkusili navezati stik z odvetniško zbornico a da od njih niso prejeli nobenega odgovora.

Prisotni so tako pozvali predstavnika Ministrstva za pravosodje, da ukrepajo ter skličejo sestanek z Obrtno zbornico ter vsemi prekrškovnimi organi.

V nadaljevanju je sledila še razprava o predlogu Zakona o prekrških (1-j) v kateri so se prekrškovni organi strinjali, da bi ukinitev polovičke ter uvedba tretjin povzročila samo večjo zmedo in ne bi doprinesla k večji plačilni disciplini. Dejstvo je namreč, da občinski prekrškovni organi beležijo 80% plačilo polovičk, policija pa 78% polovičk.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice