V prostorih Urada za narodnosti je v četrtek, 11. 1. 2018  na pobudo Skupnosti občin Slovenije potekal sestanek, na katerem so sodelovali direktor urada, mag. Stanko Baluh, s sodelavkama in Jasmina Vidmar /SOS/. Tema sestanka je bila pobuda SOS, da skupaj, SOS in Urad pripravita izobraževanja tako za bodoče svetnice in svetnike, ki zastopajo romsko skupnost kot seveda za novoizvoljene svetnice in svetnike. Dogovorili so se, da se predhodno opravijo pogovori z obstoječimi svetnicami in svetniki in tako pridobi pomembne podatke o tem, kje in kako so delovali romski svetniki in, na katerih področjih bi potrebovali več znanja in informacij zato, da bodo dobri in ustrezni zastopniki interesov romske skupnosti ter partnerji občin pri integraciji romske skupnosti.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice