• Domov
  • Novice
  • Sestanek o predlogu sprememb in dopolnitev Zakona o zaščiti živali

Dne 20.12.2017 so se predstavniki SOS in Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin sestali na sestanku na temo predlaganih sprememb in dopolnitev Zakona o zaščiti živali.

Predstavniki SOS so izpostavili problematiko (financiranja) zavrženih psov in mačk zaradi že sedaj veljavnih določb Zakona o zaščiti živali, ki jih je moč na različne načine interpretirati in razlagati.

Z vidika občin je predvsem problematičen 31. člen glede kritja stroškov v zvezi z zapuščeno hišno živaljo. S predlagano spremembo 31. člena zakona ne bo več dovoljena usmrtitev zapuščenih živali po 30 dneh od dneva, ko je bila žival nameščena v zavetišče. Nadaljnje stroške oskrbe zapuščene živali pa krije imetnik zavetišča.

SOS ne nasprotuje spremembi glede neusmrtitve živali po 30 dneh, vendar mora predlog zakona jasno določati vir financiranja za oskrbo zapuščenih živali v zavetišču, za celotno obdobje bivanja v zavetišču.

Predstavniki uprave so pojasnili, da bo s spremembo člena občina financirala prvi mesec oziroma po novem 45 dni, nadaljnje stroške pa bo nosil imetnik zavetišča. Prav tako je bilo izpostavljeno, da naj bi ministrstvo pristojno za okolje predlagalo, da se z v zakonu določene definicije črtajo oziroma preoblikujejo tako, da bo zakon veljal tudi za tujerodne živali. Temu SOS nasprotuje, saj bi posledično bile občine dolžne zagotoviti zavetišča oziroma kriti stroške za oskrbo tudi za primere zapuščenih tujerodnih (prostoživečih) živali. Kot tudi je z vidika zaščite živali neprimerno, da se omogoči uvoz in držanje takih živali v domovih ljudi in izven naravnega bivalnega okolja.

Na podlagi sestanka je bilo med predstavniki Uprave in SOS dogovorjeno nadaljnjo sodelovanje na področju zaščite živali.

< Vse aktualne novice