• Domov
  • Novice
  • Sestanek o rešitvah na področju oskrbe in zaščite živali

Dne 11. 12. 2020 je Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin sklicala sestanek s predstavniki občin in predstavniki drugih ministrstev z namenom uskladitve predlogov sprememb in dopolnitev Zakona o zaščiti živali. Ključne rešitve predvidene v noveli so: uskladitev določb za preprečitev nedovoljene preprodaje in trgovine s psi in mačkami, označevanje mačk, omejitev posedovanja eksotičnih živali, jasna pravna podlaga, kdaj gre za nevarnega psa, črtanje določila glede usmrtitve zapuščene živali v zavetišču, jasneje se določa nosilca stroškov zapuščenih živali ter financiranje oskrbe zapuščenih živali.

Uprava je pred pripravo rešitev v sodelovanju s skupnostmi občin na občine naslovila anketo glede skrbi za zapuščene živali, v kateri je sodelovalo oz. v celoti rešilo anketo 82 predstavnikov občin. Na ta način so občine že predhodno pritrdile oz. negirale nekaterim rešitvam, ki bi jih naj vsebovala novela zakona. Z anketo je bilo tudi prikazano stanje po občinah.

Sodelujoči predstavniki so se predvsem osredotočili na problematiko financiranja oskrbe zapuščenih živali. Načelno so se strinjali, da bi skrb za zapuščene živali morala biti v pristojnosti regij, ker pa regij ni, bi morda predstavljala rešitev, da nalogo oz. stroške, ki v zvezi z zapuščenimi živalmi nastajajo, krije država. Kljub temu, da je bila pripravljena možna rešitev v obliki prispevka, ki bi občinam lahko olajšala izvajanje te naloge, je bil ugotovljeno, da v teh izrednih časih ni pravi trenutek za uvedbo novih obveznosti. Zato se je predlagalo, da država razmisli o prevzemu naloge oz. financiranja.

Predstavnica ministrstva za finance je poudarila, da je potrebna natančna finančna analiza stroškov, ki nastajajo. Jasmina Vidmar, generalna sekretarka, je pohvalila trud Uprave, vendar poudarila, da pri pripravljenem gradivu pogreša metodologijo za izračun cene oskrbe živali v zavetiščih, namreč kot že vrsto let na skupnosti opozarjamo, so cene na terenu različne, kar pa ni prav, zato je pred vsemi naslednjimi koraki nujno potrebno pripraviti tudi metodologijo. Predstavnica uprave je sporočila, da bo metodologija vključena v pravilnik o zavetiščih.

Glede na pripravljeno gradivo in dileme bo Skupnost občin Slovenije izvedla razpravo med občinami z namenom iskanja najbolj ustreznih rešitev, ki bodo dosegle najširši konsenz.

< Vse aktualne novice