• Domov
  • Novice
  • Sestanek o uvrstitvi direktorjev Javnih zavodov gasilsko reševalne dejavnosti

URSZR je povabil predstavnika SOS na sestanek glede uvrstitve plač direktorjev Javnih zavodov poklicnih gasilcev. Na sestanku smo v smislu odprave anomalij plačnega sistema direktorjev v javnem sektorju in priprave nove Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju pregledali podrobnejše kriterije in razpone uvrstitev v plačne razrede direktorjev javnih zavodov gasilsko reševalne dejavnosti.

Na sestanku je bilo dogovorjeno, da se predlaga, da se kriteriji iz priloge 4 poenostavijo tako, da se predlagajo samo 4 kriteriji (sedaj jih je bilo 8) in sicer tako da na višino plače vpliva: do 40% število prebivalcev, do 40 % število zaposlenih v zavodu, 20% pa predstavlja proračun zavoda.

Prav tako je bilo predlagano, da bi se prilagodil razpon plač plačam primerljivim direktorjem javnih zavodov in sicer iz 40-52 razreda na 42-54 razred.

Na podlagi novih kriterijev in povečane plačne lestvice bi se skupaj masa plač direktorjev Javnih zavodov poklicnih gasilcev povečala za 5 razredov (vsi direktorji skupaj).

< Vse aktualne novice