• Domov
  • Novice
  • Sestanek ožje delovne skupine na temo kopičenja lahke frakcije odpadkov

V sredo 22. 5. 2019 je potekal prvi sestanek ožje delovne skupine, ki se posveča temi kopičenja lahke frakcije odpadkov (RDF) na regionalnih centrih za ravnanje z odpadki. Sestanek in sestava ožje delovne skupine je potekal na pobudo župana Občine Jesenice, Blaža Račiča in so se ga udeležili tudi župani občine Hrastnik, občine Komenda, predstavnika CERO, Zbornice komunalnega gospodarstva in Združenja mestnih občin.

Do težav s kopičenjem RDF je prišlo, ker za njeno končno rabo v Sloveniji ni rešitve na nivoju države. Dosedanji »sistem« je temeljil na tem, da je Kitajska odkupovala smeti iz Evrope, vendar se je odločila, da tega več ne bo počela in trg za odkup odpadkov iz Evrope se je bistveno zmanjšal, obenem pa tudi podražil, postal je cenovno nepredvidljiv, to pa seveda bremeni izvajalca javne službe. V zvezi s tem so se nekateri župani že povezali in ministrstvo pozvali k razrešitvi težave, vendar pristojno ministrstvo kratkoročne rešitve ne vidi. Dolgoročna rešitev težave bi lahko bila termična izraba RDF, vendar v praksi konkretni načrti za novo sežigalnico odpadkov niso zaživeli, obstoječi dve pa ne zagotavljata zadostnih kapacitet.

Na sestanku je ožja delovna skupina poudarila nujnost kratkoročnih rešitev, da ne bi prihajalo do večjih ekoloških katastrof (še več požarov) in neugodnega okolja za občane (smrad, glodavci). Skupina ocenjuje, da je za predloge rešitev ministrstvu potreben širši konsenz občin, zato je bilo dogovorjeno, da se na sestanku oblikovane predloge dodela in posreduje slovenskim občinam v potrditev. Za podporo se zaprosi tudi Državni svet, nato pa se s takšno podporo pristopi k Ministrstvu za okolje in prostor.

< Vse aktualne novice