• Domov
  • Novice
  • Sestanek partnerjev v projektu OPENN in novinarski brunch

opennlogo norway grantssluzba vlade rs za razvoj

Danes, 17.4.2015 je v prostorih Mirovnega inštituta potekalo srečanje partnerjev v projektu OPENN (Osvojiti politično enakost z novimi imeni). Srečanje je bilo namenjeno poročanju o ugotovitvah študijskega obiska Skupnosti občin Slovenije pri norveškem partnerju (KS) in zaključkih ter primerih dobrih praks na področju vključevanja večjega števila žensk v politično življenje. Prav tako so se partnerji dogovorili o vzpostavitvi baze podatkov izvoljenih funkcionark na lokalni ravni.

2015-04-17 12.37.44Ob 12.00 ure pa je potekal brunch z novinarkami in novinarji, kjer so Vlasta Jalušič (Mirovni inštitut), Milica Antić-Gaber (Filozofska fakulteta), Metka Roksandić (Ženski lobi Slovenije) ter Jasmina Vidmar (Skupnost občin Slovenije) predstavile, kako bo projekt prispeval k spremembam v smislu enakosti ženk in moških v politični sferi. To v sklopu projekta želimo doseči z večjim poznavanjem ovir, ki ženskam otežujejo vstop v politično polje in o prednostih večje udeležbe žensk v politiki, z ozaveščanjem o pomenu enakega sodelovanja žensk v politiki, z odpravljanjem stereotipnih predstav o (ne)primernosti žensk za politiko, s povečanjem pripravljenosti različnih akterjev na izvajanje ukrepov za večjo zastopanost in udeležbo ter za krepitev vloge žensk v politiki ter s širjenjem vednosti, sposobnosti in medsebojne podpore žensk v politiki na lokalni ravni.

Skupnost občin Slovenije pa je skozi študijski obisk na norveškem že identificirala modele dobrih praks ter bo preko zaključkov razvila model za vključevanje žensk v politiko na lokalnem nivoju v Sloveniji. SOS bo vzpostavila informacijsko in podporno točko za izvoljene funkcionarke/funkcionarje, ter izvedela usposabljanje o vlogi in prednosti enake zastopanosti spolov pri vodenju v Mariboru v začetku meseca julija.

< Vse aktualne novice