• Domov
  • Novice
  • Sestanek Pogajalske skupine za dejavnost poklicnega gasilstva s predstavniki Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije
https://www.gov.si/novice/2021-05-27-uspesno-prvo-srecanje-pogajalske-skupine-za-dejavnost-poklicnega-gasilstva-s-predstavniki-sindikata-poklicnega-gasilstva-slovenije

V četrtek 27. maja je v prostorih MORS potekala prva seja Pogajalske skupine za dejavnost poklicnega gasilstva s predstavniki Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije. Na seji je pogajalska skupina predstavila izhodišče, da je položajni dodatek za vodstvena delovna mesta, ki jih v poklicnem gasilstvu predstavlja skoraj tretjina zaposlenih, že ustrezno urejen, saj je ta že vključen v izhodiščni plačilni razred, kar je primerljivo s Slovensko vojsko in Policijo. Ob tem je pogajalska skupina sindikatu še predstavila predlog spremembe Uredbe o kriterijih za določitev položajnega dodatka za javne uslužbence, s katero se pravica do položajnega dodatka uredi še za vodenje manjših skupin v poklicnem gasilstvu (za skupine manjše kot 5 in ne manjše kot 3). V uvodnem delu srečanja je bil potrjen Poslovnik o vodenju pogajanj za sprejem normativnega dela Kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva, ki bo po manjših redakcijskih popravkih podpisan na naslednjem srečanju.

Pogajalsko skupino, ki jo je Vlada Republike Slovenije imenovala 24. maja 2021, sestavljajo predstavniki obeh gasilskih organizacij, Združenja poklicnih gasilcev Slovenije in Gasilske zveze Slovenije, predstavniki ustanoviteljev javnih gasilskih zavodov (Združenje občin Slovenije, Združenje mestnih občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije) ter predstavniki Ministrstva za obrambo in Ministrstva za javno upravo. Sestava pogajalske skupine zagotavlja zastopanje interesov vseh, ki sooblikujejo in zagotavljajo finančna sredstva in druge pogoje za delovanje lokalne javne poklicne gasilske službe.

Predstavnica Skupnosti občin Slovenije, ter Ministrstvo za obrambo kot resorno ministrstvo, ki je pristojno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, v pogajanjih s predstavniki SPGS zastopajo in predstavljajo stališča ustanoviteljev javnih gasilskih zavodov ter poudarjajo, da je ključna ohranitev plačnih razmerij v okviru enotnega plačnega sistema.

 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice