• Domov
  • Novice
  • Sestanek predstavnikov združenj in MOP glede odprtih vprašanj prostorske in gradbene zakonodaje

V sredo, 15.2.2017, je v prostorih MOL potekal skupni sestanek članov Komisije za prostor pri SOS, Komisije za občinsko inšpekcijsko službo pri SOS, Odbora za urejanje prostora in varstva okolja ZMOS, predstavnikov Ministrstva za okolje in prostor ter ostalih zainteresiranih. Tema sestanka je bilo usklajevanje stališč do t.i. trojčka zakonodaje oziroma usklajevanje stališč do odprtih vprašanj gradbene in prostorske zakonodaje (Predlogi Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih).

Uvodoma so predstavniki občin izpostavili, da kljub temu, da so občine odgovorne in pristojne za urejanje prostora ter jih obravnavana zakonodaja najbolj zadeva, še vedno niso prejele prečiščene verzije predlogov gradbene in prostorske zakonodaje. Kot bistveni sta bili na sestanku izpostavljeni dve temi, kjer je še vedno največ neusklajenosti, to je glede prenosa inšpekcijskega nadzora in plačila komunalnega prispevka.

Po poročanju predstavnikov ZMOS se mestne občine strinjajo s prevzemom nadzora nad gradnjo objektov, ki ne potrebujejo gradbenega dovoljenja. Na drugi strani je bilo opozorjeno, da se nekatere občine ne strinjajo s prenosom, velika večina pa nima na voljo niti kadra niti financ. Zaradi še vedno odprtih vprašanj predvsem glede prenosa nadzora nad enostavnimi objekti na občine oziroma občinske inšpekcijske službe, bo treba oblikovati takšne zakonske rešitve, ki bodo ustrezne za posamezne skupine občin glede na njihova pričakovanja in zmožnosti.

Na temo plačila komunalnega prispevka (KP), so se predstavniki združenj strinjali, da je bistveno, da obvelja, da je plačilo KP treba plačati pred izdajo gradbenega dovoljenja.

V nadaljevanju so govorili še o terminu gradbena parcela in potrebi po njegovi konsistentni uporabi v vseh zadevnih zakonih; odprtem vprašanju upravnih sporov in intervenciji evropske komisije; novi fazi, ki jo predvideva gradbeni zakon – prijava začetka gradnje, kjer sta izdaja gradbenega dovoljenja in prijava začetka gradnje ločena, licenciranem urbanističnem načrtovanju in regionalnem prostorskem planiranju,…

Predstavnik ministrstva za okolje, Luka Ivanič, je povedal, da oblikovanje nove verzije Zakona o urejanju prostora nekoliko zaostaja za ostalima dvema, Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih pa se bo po novem imenoval Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID).

V kratkem se bo ponovno sestala ožja delovna skupina z namenom izdelave konkretnih predlogov za rešitev odprtih vprašanj.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice