• Domov
  • Novice
  • Sestanek s predsednikom Državnega zbora na temo pravice do pitne vode v ustavi

Predstavnika Skupnosti občin Slovenije Leo Kremžar in Jasmina Vidmar sta se v imenu SOS udeležita sestanka s predsednikom Državnega zbora, dr. Milanom Brglezom in poslancem SMC Mitjo Horvatom, članoma Ustavne komisije. Predstavnikom Državnega zbora je bilo predstavljeno stališče občin, ki samemu vpisu pravice do pitne vode v ustavo ne nasprotujejo, izpostavili pa smo nekaj ključnih pomislekov in bojazni. Tako smo opozorili na to, da pravico do varne pitne vode razumemo kot obveznost zagotavljanja obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo oziroma pitne vode iz javnih vodovodov za vse prebivalce. S tem se ne moremo strinjati, saj na izvedbenem nivoju nižji predpisi določajo na katerih lokacijah je potrebno zagotoviti javni vodovod ter kje to ni racionalno. Prav tako je v osnovnem predlogu za ustavni zakon zapisano, da naravni vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev in v tem delu niso tržno blago. Zato nas je zanimalo v katerem delu to bodo. Še največ polemik pa se je razvilo zaradi predloga, da bo oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev po ustavnem zakonu zagotavljala država preko neprofitne javne službe. Opozorili smo, da gre tukaj za poseg v izvirne pristojnosti občin in da temu ostro nasprotujemo ter izrazili zahtevo, da se dejavnost še naprej izvaja kot gospodarska javna služba, ki sama po sebi ni profitno naravnana. Z vidika občin je problematična tudi določba, s katero se bi prepovedalo podeljevanje koncesij za oskrbo prebivalstva s pitno vodo, saj bi se izključila možnost koncesije tudi za podjetje v 100% lasti občin.

Predstavniki državne strani so pojasnili, da bi želeli pravico do pitne vode zapisati v tretji del ustave, torej v poglavje gospodarska in socialna razmerja in ne pod poglavje človekove pravice in temeljne svoboščine prav zaradi zavedanja, da v primeru vpisa v slednje, ugasne pravica do samooskrbe in nastane obveznost zagotavljanja varne pitne vode (torej iz vodovoda) do vsake hiše, ne glede na okoliščine. Povedali so tudi, da je namen zaščita vodnih virov, ne pa poseg v ureditev in sistem vodooskrbe. Tako so pojasnili, da državna neprofitna javna služba ne bi posegala v dosedanji način oskrbe prebivalstva s pitno vodo. Povedali so, da je v osnovnem predlogu za ustavni zakon zapisano, da naravni vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev in v tem delu niso tržno blago. Ker bi prepoved gospodarske rabe vode bila neskladna z evropsko zakonodajo in bi imela negativne učinke na gospodarstvo, bi gospodarska raba sicer bila še naprej omogočena, vendar bi se gospodarski interes moral umakniti javnemu oz. oskrbi prebivalstva. Zaradi takšne ureditve bi ugasnile dosedanje koncesije na splošno, razmerja pa se bi urejala na drug način.

Dr. Brglez je v pogovoru s predstavniki občin izpostavil še, da bomo prejeli mnenje strokovne komisije, ko bo dokončno oblikovano, prav tako pa predstavnike občin želijo vključiti v vse nadaljnje pogovore in obravnave v zvezi s to tematiko, saj si želijo širokega konsenza.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice