• Domov
  • Novice
  • Sestanek SOS z ministrico za delo, družino in socialne zadeve o pomoči najšibkejšim

Na poziv SOS Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da se Skupnosti občin Slovenije, najstarejšemu in največjemu reprezentativnemu združenju lokalnih skupnosti, ki zastopa 177 vseslovenskih občin, predstavi priprava sistema odpisa dolga, ki je del paketa pomoči najšibkejšim in aktivno vključi v samo pripravo sistema, je v petek, 15. maja 2015 potekal sestanek z ministrico, dr. Anjo Kopač Mrak. Na sestanku je ministrica predsedniku Skupnosti občin Slovenije, dr. Ivanu Žagarju, članu Glavnega odbora SOS, Marjanu Kardinarju in generalni sekretarki SOS, Jasmini Vidmar, predstavila sistem in nabor ukrepov pomoči (odpis dolga, sprememba zakona o izvršbi in pomoči ljudem pri deložacijah) najšibkejšim in ki jih je kriza najbolj prizadela. Ministrstvo ocenjuje, da je danes v Sloveniji takih med 80.000 in 100.000 prebivalcev. Le ti so zaradi brezposelnosti in trajno nizkih prihodkov potisnjeni v začaran krog dolgov in neplačanih računov. Danes zaradi tega izgubljajo vse:  dom, družino, upanje v prihodnost in zaupanje v skupnost. Ministrstvo v času ko Slovenija okreva, raste gospodarstvo in zaposlenost, pripravlja paket pomoči najšibkejšim in jim tako omogočiti, da stopijo ven iz začaranega kroga revščine in da zadihajo. Pri tem pa ministrica želi, da se v projekt odpisa dolga najšibkejšim vključi država, humanitarne organizacije, podjetja in tudi občine. Posamični akterji bi pristopili k projektu odpisa dolga na podlagi dogovora, v katerem bi sami določili višino odpisa dolga, postavili bi se jasni kriteriji in merila, kdo je upravičen do odpisa dolga in prav tako bi določili presečni datum odpisa. Šlo bi za enkraten odpis in za dogovor, brez nobene prisile do posamičnih akterjev. Načeloma pa bi lahko bili upravičeni do odpisa dolga res le socialno najšibkejši (npr. prejemniki DSP, varstvenega dodatka, družine z otroškim dodatkom za otroka v 1. in 2. razredu oziroma morda z otrokom v 3. razredu, če je v družini otrok s posebnimi potrebami in s potrebo po posebni negi). V tem smislu so se tudi pogovarjali predstavniki SOS in ministrica, in sicer glede možnosti pristopa občin k projektu odpisa dolga (odpis dolga, nastalega zaradi uporabe javnih dobrin gospodarskih javnih služb v občinah). SOS je pri tem izrazila pripravljenost aktivnega sodelovanja v projektu, in sicer v smislu dajanja priporočil občinam, ki bi želele pristopiti k sistemu odpisa dolga tistim, ki jih je kriza najbolj prizadela. O sami vključenosti občin članic SOS pa bo odločalo Predsedstvo SOS.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice