• Domov
  • Novice
  • Sestanek SOS z Ministrstvom za kulturo in področnimi vodji Zavoda za varstvo kulturne dediščine

Skupnost občin Slovenje je na januarskem sestanku z ministrom za kulturo, dr. Vaskom Simonitijem obdelala tematiko varstva kulturne dediščine in kulturno varstvenih pogojev in soglasij. Dogovorjeno je bilo, da bo Skupnost občin Slovenije pripravila nabor težav, ki jih je potrebno rešiti in morebitnih sistemskih sprememb, ki bi ublažile situacijo, nato pa se bo sklicalo sestanek med predstavniki občin in generalnim direktorjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije ter direktorji regijskih izpostav zavoda. V petek, 7. maja je napovedan sestanek potekal, predelana pa so bila vsa ključna vprašanja, ki so izhajala iz zbirke težav, ki jih občine zaznavajo pri svojem delu na področju varstva kulturne dediščine in sodelovanja z ZVKD ter nabor predlogov za spremembo zakonodaje.

< Vse aktualne novice