• Domov
  • Novice
  • Sestanek upravnega odbora Zveze Alpe Jadran

V Celovcu se je 20. aprila 2017 sestal upravni odbor Zveze Alpe Jadran. Skupnost občin Slovenije skladno z dogovorom z Ministrstvom za zunanje zadeve zastopa Republiko Slovenijo kot članica Zveze, zato se je upravnega odbora udeležila tudi predstavnica SOS. Na srečanju so predstavniki madžarske regije Vaš, ki vodijo tematsko koordinacijsko točko (TCP) Evropa predlagali, da bi se kontaktne točke Europe Direct iz območja Alpe-Jadran, katerih je v Sloveniji 9, sestali junija na Gradiščanskem, da bi izmenjali izkušnje in identificirali skupne potrebe, za morebitne sinergijske učinke, ki bi se lahko udejanjili kot rezultat sodelovanja. Predstavnik Hrvaške Županije Koprivnica Križevci je predstavil tekmovanje Zlato vino Alpe-Jadran 2016. Gostitelji prihodnjega tekmovanja, 2017 bodo Križevci.

Sledila je razprava in izbor projektov, katerih vloge so prijavitelji oddali v spomladanskem razpisu. Odobrenih je bilo 23 različnih projektov v skupni vrednosti skoraj 40.000 evrov, od tega eden za pripravo projektne dokumentacije v višini 2000 evrov, štirje za implementacijo EU projektov, torej projektov, ki so že odobreni za sofinanciranje s strani EU programov, vsi so iz programa ERAZMUS +, v skupni vrednosti 6.000 evrov. Ostalo so sofinancirani skupni projekti, 17 vlog iz različnih področij, kultura in umetnost, kmetijstvo, šport, vključenost, zaščita in reševanje… Seznam je dostopen na tej povezavi.

V zaključku srečanja se je upravni odbor posvetil še pripravam na skupščino, ki bo 22. novembra 2017. Na skupščini bo potrebno imenovati novega predsednika Zveze Alpe Jadran, saj se sedanjemu predsedniku, Petru Kaiserju, deželnemu glavarju Koroške izteče že drugi dvoletni mandat.

 

< Vse aktualne novice