• Domov
  • Novice
  • Sestanek v zvezi s celovito sistemsko ureditvijo področja zapuščenih živali

dne 28. 5. 2020 je na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pri MKGP potekal sestanek v zvezi s pripravo sprememb in dopolnitev predpisov na področju zaščite živali z namenom sistemske ureditve področja zapuščenih hišnih živali in v zvezi regulacijo posedovanja določenih vrst prostoživečih živali. Sestanek je sledil številnim opozorilom in zahtevam Skupnosti občin Slovenije v preteklih letih, da je skrajni čas za celovito prenovo sistema oskrbe zapuščenih živali. Veliko je v preteklosti sicer bilo narejenega, pokazale pa so se tudi številne pomanjkljivosti. Še posebej na področju transparentnosti ter stroškovne obremenjenosti.

Sestanka so se s strani asociacij in občin udeležile županja Mestne občine Ptuj, Nuška Gajšek, Petra Klarič iz Mestne občine Maribor in Jasmina Vidmar iz sekretariata SOS. Predstavnice so izpostavile, da je pri prenovi sistema nujno potrebno izhajati z nekaj teh vidikov, in sicer dobrobiti živali, transparentnosti sistemov in upoštevanje stroškovnih obremenitev občin. Na sestanku je bilo dogovorjeno, da bo Uprava oblikovala ožjo in širšo delovno skupino. Naloga prve je, da pripravi izhodišča in predlog zakonskih sprememb, in druge, v kateri bodo vsi deležniki tega področja, da uskladi spremembe, ki jih bo mogoče sprejeti in potrditi v državnem zboru. Dogovorjeno je, da bo Skupnost občin Slovenije pripravila nabor ključnih točk, ki so pomembne za vidik občin in za katere pričakujemo, da bodo vključene v nove zakonodajne rešitve. Naslednje srečanje bo predvidoma 9. junija 2020.

< Vse aktualne novice