• Domov
  • Novice
  • Sestanek v zvezi z informacijsko prenovo nepremičninskih evidenc GURS

V torek, 8.3.2016, je potekal sestanek Geodetske uprave RS (GURS) in združenj občin (SOS, ZOS in ZMOS), na katerem je GURS predstavila novosti, ki jih pripravljajo na področju informacijske prenove nepremičninskih evidenc. Povedali so, da je zaradi zastarelosti evidenc, vzdrževanje in povezovanje nepremičninskih podatkov neučinkovito, zato so pristopili k  prenovi, ki se bo izvajala v okviru projekta e-prostor v letih 2016-2020.

Predstavniki GURS so povedali, da bo informacijska prenova nepremičninskih evidenc potekala vzporedno s prenovo Zakona o evidentiranju nepremičnin, ki bi naj bil sprejet do konca leta 2018, celotna prenova evidenc pa bi naj bila izvedena do leta 2019 oziroma 2020. Prav tako bodo občine že v letu 2016 seznanjene s konceptom prenove Zakona o evidentiranju nepremičnin. GU pa je posebej izpostavila tudi pomembnost aktivnega sodelovanja občin pri razpravi in oblikovanju novih rešitev na področju evidentiranja nepremičnin, saj so podatki v nepremičninskih evidencah GURS povezani s podatki, za katere so pristojne posamezne občine.

Generalni direktor Geodetske uprave, Anton Kupic, je predstavil osnovne podatke o projektu e-prostor, Aleš Seliškar, Franc Ravnihar in Ema Pogorelčnik pa so predstavili projekt informacijske prenove nepremičninskih evidenc geodetske uprave (ki je predvidena v okviru projekta e-prostor) s poudarki in podrobnejšimi vsebinskimi opisi posameznih nalog.

Predstavniki GURS-a so posebej izpostavili problem, saj se podatki o mejah občin v registru prostorskih enot (RPE) in zemljiškem katastru vodijo na različna načina z različnima grafičnima prikazoma. V RPE so meje občin določene grafično po mejah naselij, v zemljiškem katastru pa so meje občin določene po mejah parcel. Namen GURS-a je, da bi meje iz RPE prenesli v zemljiški kataster, torej povezali dva grafična prikaza.

Predstavniki občin so se načelno strinjali s predstavljenim predlogom povezovanja mej občin v registru prostorskih enot in v zemljiškem katastru. Geodetska uprava bo zato v letu 2016 izvedla testno povezovanje in rezultate testa posredovala občinam v preveritev.

Več o vsebini sestanka si lahko preberete v priloženem zapisniku.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice