• Domov
  • Novice
  • Sestanek v zvezi z predlogom Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS

Danes, 2.10.2015, je potekal v prostorih Ministrstva za finance sestanek, namenjen pogovoru o predlogu Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS. MKGP je 22. septembra vložilo v vladno obravnavo predlog Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS, ki predstavlja podlago za ustanovitev gospodarske družbe z omejeno odgovornostjo za upravljanje gozdov v državni lasti.

MKGP je v predlog zakonskega besedila vneslo številne formulacije o podpori lesno predelovalni industriji, vzpostavitvi gozdno lesnih verig in oblikovanju zelenih delovnih mest. V predlogu zakona se bi naj ohranjala ureditev, da pripada občinam na območju katerih ležijo državni gozdovi, del sredstev, pridobljenih iz prihodkov upravljanja teh gozdov. Višina sredstev je odvisna od ustvarjenih prihodkov družbe, pri čemer se ocenjuje, da bo v naslednjih letih na isti ravni kakor plačilo, realizirano za leto 2014. V Zakonu o skladu kmetijskih zemljišč je plačilo bilo opredeljeno kot 7 % cene lesa na kamionski cesti, ki so ga prejele občine. Sedaj se spreminja sistem v celoti in v zakonu govorijo o prihodku od prodaje lesa, ki bi v deležu 50% pripadal občinam. Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so izračunali, da bodo občine v povprečju prejele ca. 3 mio € letno, kar je po besedah predstavnikov ministrstva zelo konservativna ocena, glede na to, da je realno možno iz državnih gozdov pridobiti več lesa oz. višjo ceno. Z letom 2017 bo veljalo tudi, da bodo občine s temi sredstvi lahko vzdrževale lokalno cestno infrastrukturo in ne kot do sedaj namensko za sanacijo gozdnih cest in do dve tretjini za vzdrževanje občinskih javnih cest.

Na sestanku je bilo izpostavljeno, da zakonodaja pušča v nejasnosti kmete iz gorskih in hribovskih kmetij, ki so izvajali dela v državnih gozdovih in so do sedaj imeli prednostne pravice za pridobitev koncesije. Na ministrstvu so povedali, da bo novoustanovljena družba sicer vezana na javna naročila, vendar bodo, razen najnižje cene, lahko oblikovali druge pogoje v javnem naročilu (to dodo opredelili v notranjih aktih), saj je cilj, da ščitijo lokalne pridelovalce lesa.

Glede prenosa stavbnih zemljišč na občine je bilo povedano, da bo po novem možen brezplačen prenos, v primeru, da za 30 let velja odpoved odtujitve. Družba bo pripravila program parcel za prodajo, ki bo vključeval tista zemljišča, ki jih bo možno brezplačno prenesti na občine, v primeru, da bo za ta zemljišča obstajal nek strateški interes občine. Te določbe pa bodo veljale samo za gozdove in ne tudi za kmetijska zemljišča. Predstavniki ministrstva so povedali tudi, da bo v primeru izgradnje javne infrastrukture služnost brezplačna.

< Vse aktualne novice