• Domov
  • Novice
  • Sestanek v zvezi z ukinjanjem nekaterih krajevnih uradov v posameznih UE

Na podlagi pobude Skupnosti občin Slovenije v zvezi z ukinjanjem nekaterih krajevnih uradov v posameznih Upravnih enotah, je Ministrstvo za javno upravo v petek, 1.4.2016, sklicalo informativni  sestanek s predstavniki SOS, ZOS in ZMOS.

Vodja Službe za upravne enote, ga. Darja Drnovšek, je predstavila analizo delovanja upravnih enot v letu 2015, s posebnim poudarkom na obremenitvah krajevnih uradov in razlogih za krčenje njihove mreže. Povedala je, da spremembe organizacije dela v upravnih enotah, kot tudi povečan obseg dela zaradi prenosa pristojnosti na UE na podlagi zakonodajnih sprememb, zahtevajo tudi reorganizacijo, prilagajanje in prerazporejanje dela v krajevnih  uradih. Povedala je, da so na podlagi analiz ugotovili, da se na krajevnih uradih zmanjšuje obseg del in nalog, tudi strank je manj, povpraševanje upada, čemur je posledično sledilo ukinjanje nekaterih krajevnih uradov. V tem letu so jih ukinili devet.

Predstavnice in predstavniki združenj občin so opozorili, da sicer razumejo potrebo po reorganizaciji, vendar ne povsod in ne brez podrobnih predhodnih analiz, ki so za vsako območje specifične. Prav tako je potrebno upoštevati tudi razpršenost prebivalstva, občankam in občanom pa je potrebno zagotavljati enak standard storitev, ne glede na to v katerem delu države živijo. Prav tako so predlagali, da bi lahko težave rešili tudi s kadrovskimi spremembami, torej da bi ista oseba delala deljen delovni čas ( npr. 6 ur za občino in 2 uri za UE), s čimer pa se  vodja službe za UE ni strinjala, saj naj sistemski zakon tega ne bi dovoljeval.

Predstavniki občin so si bili enotni, da ukinjanje krajevnih uradov ni rešitev in je potrebno ukrepati celostno, saj tudi če krajevnih uradov ne bo, bodo ljudje še vedno tam bivali. Vsi zbrani so se strinjali, da razprava še ni končana, ter da je potrebno pripraviti konkretne predloge za rešitve, ki bodo predvsem vključevale tudi dobrobit občank in občanov.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice