• Domov
  • Novice
  • Sestanek z državnim sekretarjem na MDDSZ glede javnih del

Dne 10.12.2019 se je generalna sekretarka SOS, Jasmina Vidmar udeležila sestanka z državnim sekretarjem pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Tilnom Božičem na temo javnih del. Namreč Skupnost občin Slovenije je na pristojno ministrstvo naslovila nestrinjanje na pripravljene spremembe Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov javnih del. S predlogom se spreminja delež sofinanciranja plač udeležencem programov javnih del. Po predlogu bo ministrstvo sofinanciralo plače brezposelnim osebam, ki so vključene v javna dela, v deležu od 30 % do maksimalno 80 %. Spreminja pa se tudi višina % povprečne stopnje brezposelnosti. Na sestanku je predstavnica SOS opozorila, da glede na predlagano in na že tako stroge kriterije/pogoje za vključitev oseb v programe javnih del obstaja bojazen, da občine ne bodo več izvajale javnih del. Ministrstvo je opozorilo in bojazen vzelo na znanje in pojasnilo, da je namen omenjene spremembe v aktivaciji večjega števila dolgotrajno brezposelnih oseb, predvsem tistih, ki prejemajo socialne transferje. Gre za delovno in socialno aktivacijo čim večjega števila oseb v obliki nadomestitve »pasivnih« oblik pomoči občin brezposelnim občanom z »aktivnimi«. Z vključitvijo dolgotrajno brezposelnih oseb – prejemnikov denarne socialne pomoči v javna dela se namreč občinam zmanjšujejo obveznosti iz naslova izplačevanja socialnih transferov. Ocenjujejo, da se bo po uveljavitvi omenjene spremembe pravilnika v javna dela v letu 2020 dodatno vključilo od 178 do 477 oseb, kar je odvisno od stopnje brezposelnosti v občini, na podlagi katere je določen delež sofinanciranja in vsebin programov javnih del, na letni ravni pa bi se lahko v javna dela v letu 2020 vključilo skupaj več kot 4.400 oseb, tudi ob upoštevanju zvišanja minimalne plače (v obdobju januar – november 2019 je bilo v javna dela vključenih 3.053 oseb). Primer: Izračun za primer štiričlanske družine, v kateri sta oba starša brezposelna, otroka pa sta vključena v vrtec, izkazuje, da se v primeru, če se oba starša vključita v javna dela in prejemata minimalno plačo, obveznosti občine mesečno zmanjšajo za 261,92 EUR, in sicer je za 59,11 EUR nižje plačilo občine za vrtec, 67,06 EUR za obvezno zdravstveno zavarovanje (namesto občine pokrijejo ta strošek prispevki iz in na plačo), za 135,75 EUR pa se zmanjša tudi subvencija najemnine, ki jo zagotavlja občina, s čimer bodo občine razbremenjene teh finančnih obveznosti. Nadalje je ministrstvo napovedalo, da se v prihodnjem letu lahko obeta še dodatno število javni del.

< Vse aktualne novice