• Domov
  • Novice
  • Sestanek z ministrico Kopač Mrak na temo reorganizacije CSD

V sredo, 15.3.2017 je v prostorih MDDSZ potekal sestanek na temo načrtovane reorganizacije centrov za socialno delo, na katerem je poleg županj in županov bila prisotna tudi ministrica Anja Kopač Mrak.

Ministrica je povedala, da je usklajevanje z lokalnimi skupnostmi sicer potekalo ob javni obravnavi predloga na nivoju strokovnih služb, ministrstvo pa je tudi pristopilo k organizaciji regijskih posvetov. Eden ključnih ciljev ministrstva pri projektu reorganizacije centrov za socialno delo je bilo odpraviti slabosti in pomanjkljivosti trenutne ureditve centrov za socialno delo. Povedala je, da so ob pripravi predloga zakona poskušali poiskati optimalno strukturo povezanosti tako, da kljub temu, da bi CSD odslej pokrivali širše območje, okrepili delo na terenu. Po Sloveniji je sedaj 62 centrov za socialno delo, nobenega izmed njih pa se ne bo ukinilo. Trenutno so kadrovsko podhranjeni v primerjavi z upravnimi enotami. Po besedah ministrice je težava v tem, da je ponekod zaposlenih le nekaj oseb na centrih, ki strokovno ne morejo pokriti nekaterih, zahtevnejših primerov. Z novo organizacijsko strukturo želi ministrstvo omogočiti, da se socialni delavci in delavke lahko vrnejo na teren. Prav tako je želja ministrstva poenotiti njihovo delovanje po regijah ter poenostaviti administrativne postopke ZUPJS. Tako se načrtuje centralizacija skupnih služb kot je računovodstvo, IT, kadrovska služba za celotno območje pokritosti CSD, ustanovilo pa se bi posebne mobilne enote, s katerimi bi olajšali delo na terenu, predvsem pa povečalo prisotnost socialnih služb. Ministrstvo sočasno uvaja tudi novo informativno odločbo, s čemer želi ministrstvo poenostaviti postopke ZUPJS, ko gre za letne pravice. Na podlagi predodločbe bo na presečni datum sistem vlogo posredoval avtomatizirano. Če prosilec ne bo podal ugovora bo odločba odobrena. Uveljavitev se pričakuje septembra naslednjega leta. Ministrstvo uvaja tudi ukrep socialne aktivacije, ki bo poskrbel za vključitev dolgotrajno brezposelnih v kratko in dolgotrajne ukrepe zaposlovanja, v ta namen pa se načrtuje zaposlitev t.i. socialnih aktivatorjev (48 novih zaposlitev).

Ministrstvo bo ustanovilo tudi svet lokalnih skupnosti s posvetovalno funkcijo, v katerem bi naj bili vsi župani na območju CSD, ti pa bodo izmed njih imenovali 2 v svet CSD. Ministrstvo je zaprosilo SOS, ZOS in ZMOS za podajo predlogov, kakšno vlogo in naloge bi svet lokalnih skupnosti lahko opravljal.

< Vse aktualne novice