• Domov
  • Novice
  • Sestanek z ministrom Peršakom o Nacionalnem programu za kulturo

V torek, 3.10.2017 je v prostorih ministrstva za kulturo potekal sestanek z ministrom za kulturo, Antonom Peršakom o Nacionalnem programu za kulturo 2018-2025, ki so se ga udeležili predstavniki Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije. Minister je uvodoma pojasnil novo konceptualno zasnovo Nacionalnega programa za kulturo, ki je odslej razdeljen na pet strateških in operativnih ciljev. Dokument postavlja strateške okvire na načelni ravni, konkretiziralo pa se ga bo ob spremembah obstoječe in sprejemanju nekatere nove zakonodaje in skozi štiriletni akcijski načrt, ki ga bo po sprejetju Nacionalnega programa za kulturo (NPK) izdal minister. Tako se predvideva sprejem standardov in normativov za javne zavode, ki izvajajo javno službo na področju kulture, z zakonom bi naj bila opredeljena odgovornost ustanoviteljev javnih zavodov (države za nacionalne javne zavode, do ustanovitve pokrajin in občin za regijske in mestnih občin oz. občin za mestne, občinske in medobčinske javne zavode), stroške delovanja oz. programov v okviru javne službe teh regijskih javnih zavodov pa si bi naj regija (občine z območja razvojne regije) in država delili v smiselnem razmerju, ki ga bo glede na zakonsko določene parametre določil zakon.

Predstavnika Skupnosti občin Slovenije sta izpostavila, da pogrešamo konkretne strateške cilje glede razvoja kulture in ohranjanja kulturne dediščine, prav tako bi si želeli večji poudarek na medresorskem povezovanju in večji poudarek pomena in vloge splošnih knjižnic. Glede na napovedane številne spremembe zakonodaje smo izrazili pričakovanje, da se upošteva vsakoletni nivo financiranja lokalnih skupnosti, oziroma prilagoditev tako standardov in normativov, kot sofinancerskega razmerja države in občin, glede na nivo financiranja lokalnih skupnosti, ki se v danem trenutku še vedno soočajo s finančnimi rezi države.

Ministrstvo za kulturo bo v nekaj tednih po zaključku javne razprave pripravilo dopolnjeno besedilo Nacionalnega programa za kulturo 2018 – 2025 in ga po medresorskem usklajevanju predložilo Vladi Republike Slovenije, ta pa Državnemu Zboru, ki ga bo predvidoma obravnaval še letos.

< Vse aktualne novice