• Domov
  • Novice
  • Sestanek z ministrom Rudijem Medvedom o predlagani spremembi Zakona o financiranju občin

Zaradi številnih in različnih odzivov občin do predloga sprememb formule za izračun primerne porabe občin v predlogu sprememb Zakona o financiranju občin je minister za javno upravo, Rudi Medved v sredo, 21. avgusta 2019 na ministrstvu gostil Skupnost in združenji.  V imenu Skupnosti občin Slovenije sta se sestanka udeležila predsednik, dr. Aleksander Jevšek in generalna sekretarka, Jasmina Vidmar.

Minister je uvodoma povedal, da ga je presenetila reakcija na predlog sprememb Zakona o financiranju občin, saj je ta šele v javni obravnavi in je prav sedaj čas za usklajevanje in ne organiziranje protestnih akcij. Glede na dobre odnose med njegovim ministrstvom in občinami ter njihovimi asociacijami je ocenil, da ni razlog za povišane tone. Predlogi za spremembe formule za izračun primerne porabe so nastali in prišli s strani nekaterih občin in niso nastali na ministrstvu. Povedal je še, da je bil tudi sam skeptičen, ko je videl finančne učinke, saj so ti pokazali, da bi  sprememba uteži v formuli za izračun primerne porabe mogoče kaj malega spremenila navzgor za nekatere, za druge pa seveda ne.

Opozoril je, da je Ministrstvo za javno upravo, v sodelovanju s predstavniki občin in ostalih ministrstev, pripravilo paket sprememb predpisov, ki bodo bistveno zmanjšali stroške občin. Spremenjenih bo 25 zakonov, ki vključujejo konkretne ukrepe, ki bodo v praksi prinesli znatno razbremenitev občin. S tem bo vlada tudi uresničila zavezo, ki jo je dala občinam lani novembra ob podpisu Dogovora o višini povprečnine za leto 2019.

Dr. Aleksander Jevšek je predstavil stališča Skupnosti občin Slovenije, ki so bila sprejeta na 3. seji predsedstva v Podčetrtku. Povedal je, da je predsedstvo izrazilo nestrinjanje s predlagano spremembo formule za izračun primerne porabe. Rešitve, ki enim občinam jemljejo, da dajejo drugim, pač niso ustrezne.  Povedal je tudi, da je dvig plač v letu 2018 oz. 2019  v realnem znesku nekaterim občinam povzročil precej višje stroške in glede na to, da občine ne morejo vplivati na pogajanja med sindikati in Vlado RS bi bilo nujno poiskati rešitve, s katerimi bi tem občinam višje stroške pokrili neposredno. Povedal je tudi, da je skupnost pripravila številne izračune tako kar se tiče spremenjene formule, kot izračune, ki so pokazali, koliko znaša realna višina stroškov izvajanja zakonskih nalog. Torej nalog, ki so vključene v pravilnik o podprogramih in jih država upošteva oz. vključuje v izračun povprečnine. Ti izračuni kažejo, da v 66 občinah njihova izračunana primerna porabe ne pokriva stroškov izvajanja zakonskih nalog. To, pa je vsekakor slaba popotnica za prihodnost. Sistem financiranja pač ne more biti nastavljen tako, da nekatere tako zelo in vseskozi izgubljajo. V tej skupini občin so vse kategorije občin, tako mestne, občine s sedeži upravnih enot kot manjše občine. To je ključna anomalija sistema financiranja občin. Izračuni celo kažejo da, četudi bi dvignili povprečnino na 650 EUR, sistem izračunane primerne porabe za vsako občino še vedno ne bi nekaterim zagotavljal sredstev v višini stroškov izvajanja zakonskih nalog. To pa je ključna anomalija tega sistema. Omenil je primer Maribora, ki tako letno izgublja več kot 4.000.000 EUR. Kar je z vidika enakopravnih možnosti občank in občanov nesprejemljivo.

Po daljši razpravi so se prisotni dogovorili, da so ostali predlogi zakona o financiranja občin ustrezni, da pa se iz predloga izloči sprememba formule. Pa tudi, da se zaveže vladno delavno skupino za nižanje stroškov občinam, da do konca leta pripravi možne rešitve ključnih problemov financiranja občin.

Po sestanku je na ministrstvu potekala tudi tiskovna konferenca. O izjavah lahko več preberete na:  Poročilo medijskih objav – Press Clipping in MJU – novice

 

< Vse aktualne novice