• Domov
  • Novice
  • Sestanek z ministrstvi v zvezi s sistemskimi priporočili za NUSZ

V ponedeljek, 5. 9. 2016 je potekal sestanek glede priprave sistemskih priporočil za ureditev sistema NUSZ. Namen sestanka je bil, da se prvotni osnutek priporočil uskladi s pripombami vseh treh asociacij.

Pri tistih priporočilih, ki vsebujejo usmeritve glede urejanja podatkov, ki so osnova za določitev NUSZ, na področju pravne uskladitve občinskih odlokov glede na sprejete odločbe Ustavnega sodišča in na področju priporočil za enotno izvajanje postopkov v zvezi z uskladitvijo podatkov je že na sestanku bilo mogoče najti konsenz. Predstavniki ministrstev in občin pa si niso bili enotni pri tistem delu priporočil, ki so bila usmerjena k izenačitvi obremenitve poslovnih nepremičnin ne glede na vrsto dejavnosti, ki jo te opravljajo, ter stanovanjskih nepremičnin, ne glede na namen, za katerega se uporabljajo ter uravnoteženje razmerij med obremenitvijo stanovanjskih in poslovnih nepremičnin z NUSZ.

Udeleženci sestanka so se strinjali, da se sistem nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ne sme enačiti s sistemom davka na nepremičnine, saj je temelj obeh dajatev različen in iz tega tudi izhajajo razlike, katere se želi zmanjšati oz. odpraviti z navedenimi priporočili. Ne nazadnje je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) bilo uvedeno kot dajatev za razvoj občin in predstavlja edina lastna sredstva občin.

< Vse aktualne novice