• Domov
  • Novice
  • Sestanek z Ministrstvom za finance za določitev višine povprečnine za II polletje 2015

22. junija 2015 je na Ministrstvu za finance potekal sestanek o določitvi višine povprečnine za obdobje od 1. julija 2015 do konca tega leta.Na sestanku, ki ga je vodila državna sekretarka mag. Mateja Vraničar so bili s strani Skupnosti občin Slovenije prisotni predsednik, dr. Ivan Žagar, podpredsednik Bojan Kontič (tudi v funkciji predsednika ZMOS), podpredsednik sekcije Marjan Kardinar in generalna sekretarka Jasmina Vidmar. Državna sekretarka je uvodoma povedala, da je bil v zvezi z nižanjem stroškov za občine narejen napredek, vendar manjši od pričakovanega. Zato predlagajo za drugo polovico leta povprečnino v višini 514,22 eur na prebivalca. Kot je povedala, je bil sestanek namenjen ugotovitvi ali obstaja interes za sklenitev dogovora v obliki kot so jo predlagali (514,22 eur). Povedala je še, da je potrebno vprašanje višine povprečnine razrešiti v tem tednu, če naj bi Državni zbor RS spremembo ZIPRS-ja obravnaval še na zadnji predpočitniški seji v juliju.

Ker sta tako SOS kot ZMOS zahtevala, da nam posredujejo uporabljeno metodologijo za izračunan prihrankov, je državni sekretar na MJU, mag. Janko Burgar povedal, da so zahteve posredovali pristojnim ministrstvom, ko jih prejmejo pa jih bodo posredovali na skupnosti občin.

Dr. Ivan Žagar je v uvodu opozoril, da je mogoče predlagane predloge za znižanje stroškov razdeliti na tiste, ki imajo sistemski vpliv, torej vplivajo na znižanje stroškov večine občin, na druge, ki vplivajo na investicije, ki pa niso del izračuna povprečnine, na tretje, ki so izrazito nesistemske narave in seveda tiste,  ki v letu 2015 ne bodo imele nobenih finančnih učinkov. Prav tako je opozoril, da spomladi sprejeti ZUJF-O razen minimalnih ni imel pozitivnih finančnih učinkov, zato je sporno že znižanje povprečnine iz 536,00€ na 525,00€.  Povedal je tudi, da je način dela dober in da na skupnosti ocenjujemo, da se končno konkretno pogovarjamo o različnih nujnih sistemskih spremembah, ne samo tistih, ki nižajo stroške. Vendar pa dosedanji pogovori usklajevanja (še) nimajo učinkov v znižanju stroškov za občine. Predlagal je, da se za drugo polovico leta uveljavi obrnjeno pravilo. Višina povprečnine naj ostane nespremenjena (torej v višini 525,00€), spremeni pa se naj, ko se občinam znižajo stroški. Bojan Kontič je opozoril, da nas mora v procesu iskanja finančnih učinkov zanimati znižanje stroškov v povprečju, stroški pa morajo biti nižji za večino občin in ne le za nekatere. Povedal je tudi, da podpira predlog skupnosti. Izkazalo se je namreč, da dosedanji način ni ustrezen, saj se ministrstva v večini primerov ne odzivajo kot bi morala.

Mateja Vraničar je v komentarju povedanega priznala, da analize učinkov iz naslova sprejetega ZUJF-a še nimajo in, da jo bodo verjetno morali v kratkem narediti. Povedala je, da bodo v naslednjih dneh preverili opozorila predstavljena na sestanku vendar, da ima Vlada RS omejene možnosti za ohranitev višine povprečnine na zdajšnji ravni, vsekakor pa jim je v interesu sklenitev dogovora in nadaljevanje začetega dela na nižanju stroškov za občine.

Predlagala je, da Vlada RS v sredo v državni zbor posreduje spremembo ZIPRS z višino povprečnine 514,22 EUR, v dnevih po tem pa se nadaljujejo pogovori med vladno in občinsko ravnjo za ugotovitev, na kateri točki višine povprečnine se bo mogoče najti. Povedala je tudi, da se bi naj do 15. julija 2015 sestali že tudi z namenom pričetka pogovorov o višini povprečnine za leto 2016.

Ivan Žagar je povedal, da bo stališče vseh treh skupnosti do predloga ministrstva oblikovano to sredo, ko se bodo vse tri skupnosti sestale na skupni seji v občini Trzin.

Dogovorili so se, da bo naslednji sestanek v ponedeljek, 29. junija 2015.

 

< Vse aktualne novice