• Domov
  • Novice
  • Sestanek z Ministrstvom za zdravje glede izvajanja mrliško pregledne službe

Danes, 19. 5. 2021 je potekal sestanek med predstavniki skupnosti in občin ter Ministrstva za zdravje, Ministrstva za javno upravo in Ministrstva za finance. Generalna direktorica Direktorata za zdravstveno varstvo, mag. Marija Magajne je uvodoma pojasnila, da bo ministrstvo v najkrajšem možnem času posredovalo pripravljen osnutek Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, ki bo usklajen z novo osemnajsto alinejo prvega odstavka 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Prav tako so predstavniki ministrstev poudarili, da se v skladu z Zakonom o finančni razbremenitvi občin stroški mrliški pregledov in obdukcij od 1. 1. 2021 krijejo neposredno iz proračuna RS. Občine ne zalagajo sredstev. Sredstva zagotovi Ministrstvo za zdravje in jih izplača izvajalcu mrliško pregledne službe. Ministrstvo za zdravje je izpostavilo, da še od 50 občin niso prejeli informacije o izvajalcu na njihovem območju, kar je nujno. Te občine bodo s strani ministrstva ponovno pozvane k posredovanju informacije.

Ministrstvo se bo zavzelo za izobraževanje in strokovno usposobljenost mrliških preglednikov in vzpostavitev elektronskega poročanja smrti s strani mrliškega preglednika.

Ministrstvo bo tudi pripravilo in sprejelo sklep, s katerim bo poenotilo ceno storitev mrliško pregledne službe, saj opažajo, da so odstopanja v ceni precejšnja. V zvezi z ureditvijo pogodb med izvajalci, občinami in tudi državo kot plačnikom, bodo pripravljena pojasnila oz. usmeritve.

Ministrstvo se je strinjalo, da bi bila potrebna v prihodnosti sprememba sistema oz ureditve področja tako, da bi bila oblikovana enotna služba za večje območje (npr. za območje več občin).

SOS vas bo z vsebino osnutka pravilnika in morebitnimi dodatnimi navodili seznanila takoj po prejemu.

< Vse aktualne novice