• Domov
  • Novice
  • Sestanek z ministrstvom za zdravje glede uredbe o pitni vodi

V torek, 8.12.2015 je v prostorih Ministrstva za finance potekal sestanek med predstavniki občin in ministrstva glede delovnega osnutka predloga uredbe o pitni vodi, ki bi v prihodnje nadomeščala pravilnik. Predlog uredbe je še delovni osnutek, nanj pa je možno podati predloge in pripombe še pred začetkom javne obravnave.

Predstavnica SOS je na sestanku opozorila predvsem na določbe 7. člena, ki ureja obveznosti občin glede obveščanja uporabnikov malih vodovodov in obveznost občin, da določijo odgovorno osebo, ki mora biti usposobljena v enakem obsegu kot odgovorna oseba izvajalca. Opozorjeno je bilo, da občine ne morejo zagotavljati dodatnih zaposlitev ter izpostavili možnost, da je takšna oseba zgolj določena s strani upravljavca, s čemer bi bilo omogočeno, da občina določi kot odgovorno osebo za male vodovode izvajalca te javne službe. Prav tako smo izpostavili dilemo kakšne pogoje predpisati za odgovorno osebo – ustrezno izobrazbo ali obvezna strokovna usposabljanja, pri čemer bi slednje pomenilo manjši strošek. Prav tako smo opozorili, da je potrebno določbe o obveščanju uporabnikov prilagoditi glede na že obstoječe načine in kanale obveščanja v občini brez povzročanja dodatnih stroškov.

S strani Ministrstva za zdravje se nagibajo k ureditvi, ki bi pogoje za odgovorno osebo urejali glede na velikost upravljavca ter poudarili, da želijo zagotoviti učinkovito obveščanje uporabnikov malih vodovodov predvsem v primerih, če obstaja utemeljen sum, da obstaja nevarnost za zdravje ljudi (npr. ko zdravnik ugotovi okužbo pri pacientu zaradi vode) ter, da želijo čim bolj hiter kanal do končnih uporabnikov – to pa so prav občine.

Ministrstvo za zdravje je prosilo za dodatne pripombe in stališča predvsem k izpostavljenim tematikam tako, da bodo lahko z obzirom na prejete pripombe pristopili k oblikovanju uredbe za javno obravnavo. Na Skupnosti občin Slovenije bomo pripombe k uredbi zbirali do 17.12.2015.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice