V torek 5. maja je v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport potekal prvi usklajevalni sestanek o novem Zakonu o športu. V uvodu je v.d. direktorja Direktorata za šport mag. Darko Repenšek predstavil način priprave novega zakona, ter njegove ključne novosti.

Namen sestanka je bil novosti zakona predstaviti asociacijam občin, ter narediti razpravo o 12. členu, ki se direktno nanaša na občine. V konstruktivni razpravi smo dosegli konsenz, da se letni program športa sprejeme skupaj ali najkasneje 45 dni po sprejetem proračunu (v predlogu je bilo zapisano, da se letni program športa sprejme do konca leta za naslednje leto). Prav tako smo uspešno argumentirali, da občinske športne zveze ne morejo biti soglasodajalci na letni program športa (saj je to v pristojnosti občinskega sveta). Tako so v predlogu zakona popravili, da občinske športne zveze v kolikor v občini obstajajo podajo mnenje na letni program športa.

V nadaljevanju smo izpostavili, da bi morale lokalne skupnosti imeti svojega predstavnika v svetu zavoda za šport RS (preimenovan iz Zavoda za šport RS Planica).

Kot ključno težavo za delovanje klubov in društev smo izpostavili besedilo v 3. odstavku 33. člena, ki osebam, ki niso končale (Fakultete za šport, Pedagoške fakultete Maribor-smer športno treniranje ali Fakultete na primorskem-program Kineziologija) ne morejo sodelovati v programih (športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, šport starejših, športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami ) v kolikor so ti sofinancirani s strani občin ali države.

Z argumenti smo poizkušali predstaviti dejstvo, da v klubih na teh programih delajo strokovno usposobljen kader,ki velikokrat opravlja delo prostovoljno, ter da si klubi in društva ne bodo mogli privoščiti plačevati športne pedagoge za opravljanje teh nalog.

V nadaljevanju smo opozorili še na ostale nejasnosti oziroma pomanjkljivosti v osnutku zakona, za katere upamo, da jih bodo upoštevali.

Celotno besedilo Zakona o športu se nahaja na tej povezavi. V kolikor bi še imeli kakšne pripombe in predloge, mi jih prosim najkasneje do 20. maja posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

< Vse aktualne novice