• Domov
 • Novice
 • Sestanek z MJU glede razpisa za občine na temo pametnih mest

8. 10. 2019 so se sestali predstavniki SOS, ZMOS in MJU na temo priprave razpisa za občine, ki smo ga prej imenovali IoT, sedaj pa razpis za pametna mesta.

Generalni direktor novega Direktorata za informacijsko družbo in informatiko mag. Miha Krišelj, je prisotne pozdravil in predstavil izhodišča. Povedal je, da bodo upravičenke občine, ni pa še dorečeno ali tudi njihove javne službe oz. zavodi. Pri razpisu bodo sledili ideji, da bo z novimi, »pametnimi« storitvami dosežen najširši krog uporabnikov. SOS in ZMOS sta imela s svojimi člani ločena predhodna sestanka in predstavnika obeh združenj sta predstavila obravnavane vsebine. Na ZMOS so oblikovali tri področne predloge, promet, okolje in javne službe, na SOS pa pristop k vsebini razpisa, ki v prvem sklopu zadovolji potrebe občin po dvigu digitalne razvitosti in v drugem po izgradnji IoT oz. digitalnega ekosistema.

Sledila je daljša razprava o željah, potrebah in možnostih s ciljem, kako rezervirana javna sredstva v višini 12 mio Eurov najbolje porabiti. V razpravi so bile omenjeni različni elementi, ki so sestavni del pametnih rešitev:

 1. Zajem podatkov na izvoru (npr. senzor)
 2. Prenos podatkov (oddajnik, sprejemnik, dvostranska povezava med njima, wi-fi, gsm,  …)
 3. Upravljanje s podatki (obdelava, čiščenje, zaznava napak, korelacije, metapodatki, katalogi,…)
 4. Uporaba podatkov:
  1. V občini: Smart city platforma,- dashboard,…za podporo odločanju, upravljanju,…
  2. Drugo: podatki preko RIO ali OPSI na voljo za nadaljnjo uporabo
  3. Širši krog UPORABNIKOV – državljani, podjetja, NVO…

Kar se tiče izvora podatkov, so občine bili prisotni najmanj zainteresirani, da se to vključi v razpis. Različne občine imajo različne interese in zato lahko same poskrbijo za zajem podatkov. Kar se tiče prenosa podatkov je bilo s strani občin izraženo začudenje, nad navajanjem operaterjev, kot deležnikov tega razpisa. Upravljanje in uporaba podatkov, sta po mnenju občin največji zalogaj. Navedli so, da se jim zdi nesmiselno, da za vsako novo storitev, ki se v občinah že uvajajo, najema različne oblačne storitve. Tukaj vidijo prednost razpisa in sicer da se ta storitev zagotovi v okviru tega razpisa. Mag. Krišelj je povedal, da bo del upravljanja zagotovljen za občine na RIO (razvojno inovacijski oblak). Standarde bodo pripravili v okviru SRIP PMIS. Občine so izrazile še željo, da so rešitve po posameznih področijh na voljo vsem občinam. Mag. Krišelj je opozoril na problem oblikovanja primernega poslovnega modela. Kot praktični primer storitve je bil naveden primer samodejne prijave gostov na parkiriščih za avtodome, ideja, ki je bila oblikovana na SOS v okviru Terenskega ogleda sprejemnega terminala za goste. Dogovorjeno je bilo da MJU v roku enega meseca pripravi potrebne izhodiščne dokumente.

 

< Vse aktualne novice