• Domov
  • Novice
  • Sestanek z MJU glede ZFO-1 in skupnih občinskih uprav

V sredo, 15. februarja 2017, je bil na Ministrstvu za javno upravo sestanek v zvezi z usklajevanjem tistih predlaganih sprememb Zakona o financiranju občin, ki naj bi na novo opredelila organiziranost in financiranje skupnih občinskih uprav (SOU). Na sestanku, ki so se ga udeležili predstavnice in predstavniki SOS in ZOS, so predstavniki ministrstva povedali, da bodo določila, ki se nanašajo na skupne občinske uprave spremenili, vendar s spremembami ne želijo oteževati mnogih uspešnih zgodb, želijo pa doseči nekaj ciljev. Delovanje SOU želijo zgostiti ter optimizirati – povezati več občin z večjim številom nalog. Četudi ne želijo na SOU varčevati, je pa po njihovem sofinanciranje le- teh bonus in ne pravica, zato želijo kriterije za financiranje in višino financiranja določiti tako, da bodo  tudi skozi financiranje doseženi cilji, ki so si jih zastavili. Asociacije in občine so predlogu v ZFO – 1 enotno nasprotovale. Na sestanku so tudi govorili o modelu, ki bi bil sprejemljiv za obe strani in bi čim manj nižal sredstva sofinanciranja SOU s strani države. Asociaciji sta predlagali, da se razširi nabor nalog, ki bi jih občine lahko udejanjale skozi SOU, kot npr. skupna javna naročila, civilna zaščita in, da bi občine imele možnost, da med temi nalogami čim bolj prosto izbirajo, da dosežejo vstopni kriterij števila nalog SOU. Ministrstvo bo na osnovi razprave pripravilo nov predlog člena.

< Vse aktualne novice