• Domov
  • Novice
  • Sestanek z MOP na temo novega Stanovanjskega zakona (SZ-2)

Dne 24. 1. 2020 je na Ministrstvu za okolje in prostor potekal delovni posvet s predstavniki skupnosti občin na temo dopolnitev osnutka novega Stanovanjskega zakona (SZ-2). Ministrstvo se je na podlagi odzivov, ki so jih prejeli v okviru javne obravnave osnutka novega Stanovanjskega zakona, odločilo za organizacijo delovnih posvetov s ključnimi deležniki stanovanjske politike, na katerih bo:

  • podrobneje predstavljeni razlogi za implementacijo novosti, ki jih prinaša SZ-2,
  • se seznanilo z utemeljitvami prejetih predlogov za spremembe posameznih določb ter
  • uskladilo stališča pred posredovanjem predloga zakona v medresorsko usklajevanje.

V imenu SOS so se sestanka udeležili mag. Marija Tanacek, članica Komisije za pravna in zakonodajna vprašanja pri SOS, Gregor Jarkovič, član Komisije za turizem pri SOS in Jasmina Vidmar, generalna sekretarka SOS.

Ministrstvo je na sestanku uvodoma predstavilo dopolnjen osnutek SZ-2, pripravljen na osnovi predlogov, ki jih je ministrstvo prejelo s strani občin in njihovih asociacij v okviru javne obravnave. Na sestanku so predstavili predvidene dopolnitve SZ-2, ki izhajajo iz prejetih predlogov in utemeljili razloge za neupoštevanje posameznih predlogov. Prisotni so v razpravi iskali rešitve glede odprtih vprašanj in obravnavali dodatne dopolnitve oziroma popravke v osnutku zakona.

Ob tem obveščamo, da bo javna obravnava ponovljena v 14-dnevnem formatu, bodisi februarja samostojno, bodisi marca vzporedno z medresorskim usklajevanjem predloga zakona.

< Vse aktualne novice