• Domov
  • Novice
  • Sestanek združenj občin z MZ na temo razdelitve finančnih sredstev za primarno dejavnost

Dne 14. 12. 2021 je potekal sestanek, ki ga je organiziralo Ministrstvo za zdravje s predstavniki združenj občin, med njimi tudi Skupnosti občin Slovenije, na temo razdelitve finančnih sredstev za primarno dejavnost.

Namen sestanka je bil, da se predstavnikom združenj občin predstavi dve možnosti razdelitve finančnih sredstev za primarno dejavnost na podlagi Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 (v nadaljevanju: Zakon). Za primarno dejavnost je v 10 letnem obdobju na podlagi Zakona namenjenih 200 mio EUR. Možnosti sta: Varianta 1: klasični postopek javnega naročila do porabe sredstev. Na razpis bi se lahko prijavile občine, ki so ustanoviteljice ali soustanoviteljice Zdravstvenega doma. Sredstva, ki se ne bodo porabila v tekočem letu, se bodo lahko prenesla v naslednje leto. Varianta 2: Finančna sredstva se razdelijo po občinah ali po regijah glede na število prebivalcev v obdobju 10 let.

Potekala je diskusija med predstavniki Ministrstva za zdravje in predstavniki združenj občin o najbolj pravični razdelitvi sredstev. Predstavniki združenj občin so podali svoje mnenje in se v večini strinjali, da je javni razpis najbolj primerna razdelitev, torej varianta 1.

Občine, ki niso soustanoviteljice ZD, nimajo pravne podlage za prijavo na razpis. Le te bi si morale ob odcepitvi na podlagi Zakona pravno formalo urediti soustanoviteljstvo. Take občine bodo lahko kandidirale na naslednjih razpisih, če si bodo uredile soustanoviteljstvo. Prvi javni razpis bo namenjen za projekte, ki so že v izdelavi oz. imajo pripravljeno vso projektno dokumentacijo in pridobljeno gradbeno dovoljenje.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice